LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
29/04
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC( Đ/c Vân, Nghĩa, H.Trinh, K.Anh )
 
 P.TN&TKQTTHC
 
 
 
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/05 từ ngày (29/04- 02/05/2017) Theo thông báo 66/TB-BHXH
(Trực lễ theo Danh sách phân công)
Toàn thể CBVC
Thứ tư
03/5

 
 -7h30: Họp giao ban
 Lãnh đạo, Chánh VP 
7h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, Định, Đức, Hiểu
7h30’: Đi công tác TX. Tân Uyên (xe đ/c A. Thành) Đ/c Tùng
7h30’:Kiểm tra tại Cty Namsung EPC + Kiểm tra tại Cty Sewha Vina-KCN VN-Singapore II (xe đ/c Điền) P.TT-Kiểm tra
7h30’: Làm việc với Cty Đại Việt Mộc + Cty Young Jin VN ( xe đ/c Thanh) P. Thu
9h30’: Họp 2 trang đầu Sổ Tồ thẩm định
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại BV Y Học Cổ Truyền từ ngày (3/5-4/5/2017) P. GĐBHYT
14h00’: Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Đ/c Lý, Đức,TP.Nghiệp vụ, GĐ, P.GĐ TX. Tân Uyên, Bí thư Đoàn
Thứ năm
04/5 
 -7h30’: Nhận Sổ BHXH sau 12 tháng – BHXH TX.Bến Cát (xe đ/c Thanh)
P.TN&TKQTTHC
7h30’: Kiểm tra tại CTy Gỗ Libang + Kiểm tra tại Cty Hong Mei VN + Kiểm tra tại Cty Honda Industrial – KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c Hùng) P.TT-Kiểm tra
7h30’: Làm việc với Cty May mặc Crown Well + Cty Hua Hui Vn (xe đ/c Điền) P. Thu
8h00’:  Họp Hồi đồng Giám Định Y Khoa tỉnh Bình Dương Đ/c Định
8h00’: Nghe quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị - Hội trường Tầng 7 50% CBVC Phòng.NV
8h30’: Dự lễ phát động Tháng Công Nhân & Tuần lễ Thanh Niên Công Nhân năm 2017 (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
8h30’: Họp Đảng Ủy. Đảng Ủy Viên
Họp Chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Toàn thể Đảng viên
-14h00’: Họp v/v phối hợp chi trả trợ cấp TN (Phòng Chế độ BHXH chuẩn bị nội dung)- Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh Đ/c Lý,Danh sách theo Thư mời.
Thứ sáu
5/5

 
-7h30’: Kiểm tra tại Cty ACE Elite –KCN VN- Singapore (xe đ/c A Thành)
  P.TT-Kiểm tra 
-7h30’: Tham dự lớp Trung Cấp Chính Trị - Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương. Theo Danh sách.
-Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại BV PS Nhi Bình Dương . P. GĐBHYT
-8h00’: Tập huấn cài đặt phần mềm & thực hiện Quy trình xử lý Sổ nghỉ việc sau 12 tháng ( Phòng P.TN&TKQTTHC, P. CNTT chuẩn bị nội dung) – Phòng họp Tẩng III –BHXH tỉnh BD Đ/c Hiểu,Danh sách theo Thư mời

 Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 03/5-05/5 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 29/4-02/05 (xe đ/c Điền)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ: Tối T6 (đ/c Thắng, Vinh), T7 (đ/c Thắng Đập), CN (đ/c Đập,Vinh), T2 (đ/c Thắng,Vinh) ,
T3 (đ/c Đập ,Thắng).
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

 


TRẦN MINH HẬU


Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 –30/6/2017 (23/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 –23/6/2017 (16/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 –16/6/2017 (9/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 5/5 –9/6/2017 (2/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 –02/6/2017 (27/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017 (19/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017 (12/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)