LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/5 –19/5/2017

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ bảy

13/5
 

- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC ( Đ/c P.Vân, Nghĩa, T.Thúy )

 P.TN&TKQTTHC 

Tuyên truyên Tư vấn Pháp Luật Phường Bình Nhâm –Lái Thiêu

Đ/c H. Lan

Đóng dấu Sổ, tờ rời - Văn phòng

 

Chủ Nhật

14/5

 Tuyên truyên Tư vấn Pháp Luật tại Phường Phú Mỹ- TPTDM

 Đ/c H. Lan

Thứ hai

15/5
 

 -7h30: Họp giao ban

 Lãnh đạo, Chánh VP

-7h30’:Kiểm tra tại Cty TNHH SXTM & Du lịch Tầm Vong –Tân Uyên  (xe đ/c Điền )

P.TT-Kiểm tra

 Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại PKĐK Sóng Thần + PKĐK Châu Thành.

P. GĐBHYT

Thứ ba

16/5


 

 -7h30’:Kiểm tra tại Cty NTVSXTM Giày dép Nguyên Nguyên + Xác minh chi phí KCB BHYT tại Cty Việt Nguyễn - Dĩ An (xe đ/c A.Thành )

 P.TT- Kiểm tra +    P.KT & Thu nợ.

Tham dự Hội nghị Giao ban Nghiệp vụ công tác thực hiện Chính sách BHYT từ ngày (16/5-18/5/2017) -Nhà khách 78- Lý chính thắng – Q3-TPHCM (xe đ/c Hùng)

Đ/c Đức, Hoa(KHTC) ,Thúy Phương (GĐ), Phương (CNTT)

Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tạị PKĐK Sài Gòn Bàu Bàng + PKĐK Trần Đức Minh + PKĐK Nhân Hòa  (xe đ/c Thanh)

P. GĐBHYT

7h30’: Làm việc tại Cty TNHH  Quốc Đạt + Cty TNHH Thực Phẩm Chay Am La – Thuận Giao – Thuận An (xe đ/c Điền)

P. Thu

Thứ tư

17/5
 

-7h30’: Tham dự Hội Nghị trực tuyến Chính Phủ với Doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”- Phòng Họp A-UBND Tỉnh (xe đ/c Sơn)

 Đ/c Lý

7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ

Tồ thẩm định

7h30’: Kiểm tra tại Cty TNHH Bor Yueh International Vn + Kiểm tra tại Cty TNHH Tsai Yarn International -KCN Sóng Thẩn II- Dĩ An ( xe đ/c A.Thành)

P.TT-Kiểm tra

7h30’: Làm việc về tình hình nợ đọng  tại Cty TNHH KPQ + Cty TNHH Thép Thiên Long – KCN Sóng Thần III (xe đ/c Điền)

P.KT & Thu nợ.

Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tạị PKĐK An Phước Sài Gòn + PKĐK Châu Thành Nam Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

P. GĐBHYT

Thứ năm

18/5
 

 -7h30’: Nhận Sổ BHXH sau 12 tháng – BHXH TX.Bến Cát (xe đ/c Hùng)

P.TN&TKQTTHC

 -7h30’: Kiểm tra tại Cty CP Full Power + Kiểm tra tại Cty TNHH Ích Sai -KCN Sóng Thần II – Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

P.TT-Kiểm tra

- 7h30’: Làm việc về tình hình nợ đọng  tại Cty TNHH Thanh An + Cty CP Thép Phạm Tuấn Kiệt – KCN Sóng Thần I- Dĩ An ( xe đ/c A.Thành)

P.KT & Thu nợ. 

-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Thái Hòa –Sóng Thần I (Dĩ An) + DNTN Thái Tài –Bình Hòa- Thuận An (xe đ/c Điền)

P. Thu

-8h00’:  Họp Hồi đồng Giám Định Y Khoa tỉnh Bình Dương.

Đ/c Định

Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại PKĐK Thánh Tâm + PKĐK Tâm Thiện Tâm + PKĐK Hường Phúc ( xe đ/c Thanh)

P. GĐBHYT

-14h00’: Làm việc với Bưu Điện tỉnh BD V/v điều chỉnh giá cước Bưu phẩm – Phòng Họp Tầng III- BHXH tỉnh

Lãnh đạo,P.KHTC,

P. TN&TKQTTHC

Thứ sáu

19/5
 

-7h30’: Kiểm tra tại Cty TNHH Jia Bao Vn- Tân Vĩnh Hiệp- Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

  P.TT-Kiểm tra

-7h30’: Tham dự lớp Trung Cấp Chính Trị - Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương.  

Theo Danh sách.

Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại PKĐK Ngọc Hồng + PKĐK An An Bình + PKĐk Tâm Đức ( xe đ/c A.Thành)

P.GĐBHYT

 Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực xe trong tuần từ ngày 15/5-19/5 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 13/5-14/5 (xe đ/c Thanh)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ: Tối T6 (đ/c Thắng, Đập), T7 (đ/c Đập,Vinh), CN (đ/c Vinh,Thắng).

GIÁM ĐỐC


LÊ MINH LÝ

 


Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 –30/6/2017 (23/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 –23/6/2017 (16/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 –16/6/2017 (9/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 5/5 –9/6/2017 (2/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 –02/6/2017 (27/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017 (19/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017 (29/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)