LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
20/5 
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC ( Đ/c Lập,T.Loan,M.Anh,Tiếp)
 P.TN&TKQTTHC. 
Lắp đặt Thiết bị mạng bổ sung dự án năm 2016 từ ngày (20/5-21/5/2017) P.CNTT, VP, KHTC
Đóng dấu Thông báo (mẫu 03): Thúy Loan, Hoàng Lan VP
Chủ Nhật
21/5
 18h30’: Tuyên truyền Tư vấn Pháp Luật tại Phường Phú Lợi- TPTDM
 Đ/c Định, H.Lan
Thứ hai
22/5 
 -7h30: Họp giao ban
 Lãnh đạo, Chánh VP
7h30’:Kiểm tra tại Cty TNHH Asama Yuh Jiun Vn + Cty TNHH Uni President VN –KCN Sóng Thần II – Dĩ An (xe đ/c Hùng ) P.TT-Kiểm tra
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại BVĐK tỉnh Bình Dương. P. GĐBHYT
Thứ ba
23/5

 
 -7h30’:Kiểm tra tại Cty TNHH Ecru Vina – KCN Sóng Thần I  Kết hợp Khai thác mới 02 DN tại TX Dĩ An ( xe đ/c Điền)
 P.TT- Kiểm tra +  P.KT & Thu nợ. 
 
7h30’: Thanh tra LN tại Cty Dewberry VN Đ/c Huyền
 Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tạị BVĐK Vạn Phúc 2  (xe đ/c A.Thành) P. GĐBHYT
7h30’: Thanh tra LN Y tế PKĐK Vũ Anh + PKĐK Năm Anh Đ/c Hiền
7h30’: Làm việc tại Cty Phát triển đô thị Đông BD –Tân Bình- Dĩ An + Cty TNHH XDTMDV Thành Nghĩa Tín –Phú Hòa- TPTDM ( xe đ/c Thanh) P. Thu
7h30’: Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW- Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương ( xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
Thứ tư
24/5

 
 
 
 
-8h30’: Thông qua Quy trình giải quyết Thủ tuc Hành chính -Phòng Họp Tầng III- BHXH tỉnh  (Phòng TN&TKQTTHC chuẩn bị nội dung )
  Lãnh đạo,P.Thu, Sổ Thẻ,KHTC,GĐBHYT, Chế Độ BHXH
7h30’: Kiểm tra tại Cty TNHH YC-Tec VN + Cty TNHH Song Tain Industrial VN- KCN Sóng Thần II- Dĩ An Kết hợp Làm việc về tình hình nợ đọng tại Cty CP Nutifarm –KCN Tân Đông Hiệp – Dĩ An (xe đ/c A. Thành)
P.TT-Kiểm tra + P.KT & Thu nợ
Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 BVĐK Becamex (xe đ/c Điền) P. GĐBHYT
8h00’: Tham dự Đấu thầu thuốc vật tư y tế tại Bệnh viện Mỹ Phước (xe đ/c Hùng) Đ/c Đức ,Hiển
-14h00’: Họp V/v xem xét, thống nhất giải quyết thời gian công tác của người LĐ – Phòng Họp Tầng III- BHXH tỉnh  (Phòng Chế Độ BHXH chuẩn bị nội dung )
Thành phần Theo
 Thư mời
Thứ năm
25/5

 
-7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ
  Tồ thẩm định
7h30’: Thanh tra LN tại Cty Thực Phẩm Nutifood – KCN Mỹ PhướcI ( xe đ/c Thanh) Đ/c Huyền
7h30’: Kiểm tra tại Cty CP Shinex Coatings + CTy TNHH Alliance Global Services – KCN Sóng Thần II – Dĩ An  (xe đ/c A.Thành) P.TT-Kiểm tra
 7h30’: Làm việc về tình hình nợ đọng  tại Cty TNHH Đại Việt Mộc + Cty TNHH TMDV Đại Hồng Phát – Thuận An.   P.KT & Thu nợ. 
7h30’: Làm việc tại Cty Việt Khang- KCN Việt Hương- Bến Cát Kết hợp Nhận Sổ BHXH sau 12 tháng – BHXH TX.Bến Cát (xe đ/c Điền) P. Thu + P.TN&TKQTTHC
-8h00’:  Họp Hồi đồng Giám Định Y Khoa tỉnh Bình Dương. Đ/c Long
Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại PKĐK Bình Đáng + PKĐK Nhân Sinh + PKĐK Sài GònVĩnh Phú ( xe đ/c Hùng) P. GĐBHYT
-7h30’: Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản - Phòng Họp Tầng III- BHXH tỉnh  ( Văn Phòng + P. CNTT chuẩn bị nội dung ) Thành phần Theo Thư mời
Thứ sáu
26/5

 
 
 
 
 
-7h30’: Kiểm tra tại Cty TNHH Đại Hoa – Uyên Hưng- Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
P.TT-Kiểm tra
-7h30’: Thanh tra LN tại Cty Yi Hui VN – KCN Mỹ Phước II ( xe đ/c Thanh) Đ/c Sang
-7h30’: Tham dự lớp Trung Cấp Chính Trị - Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương. Theo Danh sách.
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại TTYT TX Dĩ An ( xe đ/c Điền) P.GĐBHYT
-7h30’: HN sơ kết 01năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW- UBNDTP TDM (đ/cA.Thành) Đ/c Đức
- 8h30’: Làm việc với UBND Thị xã Thuận An (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, Tân

 Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực xe trong tuần từ ngày 22/5-26/5 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 20/5-21/5 (xe đ/c A. Thành)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6 (đ/c Thắng, Đập), T7 (đ/c Đập,Vinh), CN (đ/c Vinh,Thắng).
GIÁM ĐỐC


LÊ MINH LÝ

 

 


Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 –30/6/2017 (23/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 –23/6/2017 (16/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 –16/6/2017 (9/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 5/5 –9/6/2017 (2/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 –02/6/2017 (27/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017 (12/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017 (29/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)