LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)
Công văn 1424/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)
Thông báo số 826/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017)

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017)

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
02/9-04/9

 
Nghỉ Lễ theo thông báo Số:217/TB-BHXH.
 
  Toàn bộ CBVC.
 Mỗi Phòng trực đêm 01 đ/c Nam 
 
Trực đêm ngày 01/9 : Lý(P.CNTT), Lập(P.KT &THN),Phương(P. GĐ BHYT).

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 02/9 : Hiếu(Văn Phòng),Trường( P.TCCB).

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 03/9 : Đạt (P.TN & TKQTTHC), Tùng(P.Sổ Thẻ), P.QLT.

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 04/9 :Sang( P.TT-KT), Giàu(P.CĐ BHXH), Trung(P. KHTC).

.Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Sắp xếp kho lưu trữ , cài đặt phần mềm mới ngày 4/9/2017. P.TN &KQTTHC
Thứ ba
05/9 
  -7h30’: Họp giao ban
 
  Lãnh đạo, Chánh VP
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  Phục Hồi Chức Năng.
P.GĐBHYT
 
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Chuang Yuan- Rạch Bắp-Bến cát ( xe đ/c A.Thành)

 P.TT-Kiểm tra ,
 
-8h00’: Đưa đoàn đi công tác đi Sân bay ( xe đ/c Hùng )

Theo Danh sách
 
  -8h30’: Làm việc tại Thanh tra Sở LĐ &TBXH v/v kế hoạch tổ Liên Ngành năm 2017
 
Đ/c Kỳ Anh
 
-13h30’: Tập huấn công tác lưu trữ -Phòng Họp tầng 7-BHXH tỉnh từ ngày
 5/9 – 6/9/2017 (P.TN& KQTTHC chuẩn bị nội dung)
Thành phần Theo Thư mời.
   Thứ tư
6/9 
  -7h30’:HN Tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ- Hội trường A-BCQ sự tỉnh BD
 ( xe đ/c Hùng) 
Đ/c Đức
 
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH  Sumitec VN- KCN Vsip II
Đ/c Hiền
 
-7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH South East Apparel Group-KCN Vsip I 
 Đ/c Sang 
  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Phú An Thịnh-TP TDM 
 Đ/c Vân,BHXH TDM 
 -7h30’: Làm việc tại Tòa Án tỉnh BD + Kiểm tra Cty TNHH KT &XNK Hùng Vinh-    Bàu Bàng ( xe đ/c Điền)

 P.TT-Kiểm tra
 
 - Thẩm định CP KCB Quý II/2017 TTYT Thuận An ( xe đ/c Thanh )

 P. GĐBHYT
 
 - 8h00’: Họp về nội dung QĐ 595 – Phòng họp tầng III
Đ/c Lý,VP,Cấp ST,QLT,TT-KT,
KT&THN,TNHS

-10h30’: Đưa đoàn đi công tác đi Sân bay ( xe đ/c A.Thành)

Theo Danh sách
-Làm việc với TT lưu trữ BHXH VN từ ngày 7/9-8/9/2017-VP BHXH tỉnh BD.  
Thứ năm
7/9 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc 
  Tồ thẩm định
  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Takashima VN – KCN Vsip II   
Đ/c Hiền.
  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Mỹ Tú – Tân Uyên
 
 Đ/c Sang
- 7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Smail Vina- KCN Nam Tân Uyên ( xe đ/c Hùng) P.TT-Kiểm tra
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 BV Vạn Phúc II ( xe đ/c Điền)
P. GĐBHYT.
-7h30’: Thẩm tra lý lịch Đảng – Huyện Phú Giáo ( xe đ/c Thanh)
Đ/c Khương
-8h00’: Họp Giao Ban, Lãnh đạo, TP,PTP NV,Lãnh đạo Huyện, Thị Xã, Thành Phố.
Thứ sáu
8/9

 
 Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
Theo Danh sách
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại BV Vạn Phúc I.
P. GĐBHYT
 - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Dai-Ichi Seiko –KCN Vsip I
Đ/c Tuyết.
- 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Tong Yu Textile- An Tây – Bến Cát (xe đ/c Thành) Đ/c Sang.

Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 5/9- 8/9 (xe đ/c Sơn,) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 02/9-04/9 (xe đ/c Điền)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6(Vinh, Đập), Tối T7( Thắng, Vinh), Tối CN (Thắng, Đập),Tối T2(Đập,Vinh)
GIÁM ĐỐC
LÊ MINH LÝ

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017) (8/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/8 –25/8/2017) (18/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/8 –18/8/2017) (11/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/8 –11/8/2017) (4/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY (31/7 –04/8/2017) (28/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày (24/7 –28/7/2017) (21/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 –21/7/2017 (17/7/2017)