LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018)
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
   17/03
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC 
-Bảo lưu, điều chỉnh,ghép sổ. Đóng dấu tờ rời năm 2018
Chủ Nhật
18/3
Tiếp Đoàn BHXH VN (Ban Thu).
Thứ hai
19/03
-7h30’: Họp giao ban
-8h00’ : Làm việc với Ban Thu BHXH VN- Phòng Họp tầng 3- BHXH tỉnh
 
 
-7h30’ : Kiểm tra Cty TNHH Pottery Craft Asia + Cty TNHH SX Kim loại Hong Yi VN– Khánh Bình- Tân Uyên + Cty TNHH Peace Vina – Thuận Giao 
-Thanh tra LN Cty CP nhựa Vĩnh Khánh từ ngày 19/3-22/3/2018
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐK Vũ Cao + PKĐK Tâm Đức
 
- Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐk Vạn Phúc I + Vạn Phúc II
-Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng II từ ngày 19/3-06/4/2018 – Trường quân sự Quân khu 7
Thứ ba
20/03
- Tham dự Đại hội Công Đoàn Viên Chức tỉnh BD từ ngày 20/3 -21/3/2018
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH May mặc Xuân Hòa + Cty TNHH Say Fashion- Thuận Giao + Cty TNHH SXTM Vinh Phát Đạt -KCN Đồng An- Thuận An 
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH QT Sonics + Cty TNHH Snet- TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại TTYT Thuận An
- Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BVĐK Vạn Phúc II 
-8h00’: Xác minh Cty TNHH Hào Thuận-TX Thuận An 
   Thứ tư
21/03
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Liên Hưng + Cty TNHH Hansei Sài Gòn - Thuận Giao- Thuận An 
-8h00’ : Học tập chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị- Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-13h30’ : Học tập chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị- Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH Gỗ Thịnh An + Cty May mặc Thế Dương –TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV YHCT tỉnh BD
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BVĐK Vạn Phúc I
- 9h30’: Đi công tác TX Tân Uyên
Thứ năm
22/03
7h30’: Xác minh Cty Etika VN-KCN Vsip II-TX Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH CB Gỗ Đại Hữu + Cty TNHH Tín Mỹ –Thuận Giao -TX Thuận An
-13h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty LD Thực Phẩm Vita+ Cty CP Gạch Đông Nam Á –TX Bến Cát 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV Phục Hồi Chức Năng tỉnhBD
Giám định chuyên đề PHCN,YHCT tại BV Vạn Phúc I từ ngày 22/03-23/03/2018
- Đi công tác TP.HCM 
Thứ sáu
23/03
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại  TTYT TP.TDM
-Kiểm tra Cty TNHH Showa Gloves VN– KCN Vsip I 
-8h00’: Tham dự Đại hội Công đoàn các KCN BD lần thứ IV từ ngày 23/3 -24/3/2018- Trung tâm VHLĐ tỉnh BD- TX Thuận An
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 19/03- 23/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 17/03- 18/03: (xe đ/c Điền)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Đập, Vinh), Tối CN( Đập, Vinh).
             GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/4 – 04/5/2018) (27/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/4 – 27/4/2018) (20/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/4 – 20/4/2018) (13/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/4 – 13/4/2018) (7/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (31/03 – 6/4/2018) (31/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018) (23/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/03 - 16/03/2018) (9/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/03 - 9/03/2018) (2/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018) (23/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/02 – 23/02/2018) (10/2/2018)