LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)
Công văn 1424/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)
Thông báo số 826/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/8 –25/8/2017)

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
19/8

 
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC ( Đ/c B.Vân, Nghĩa, Lập, Thúy)
  P.TN&TKQTTHC
- Sắp xếp hồ sơ lưu trữ từ ngày 19/8-20/8/2017. Tổ lưu trữ.
Chủ nhật
20/8

 
-10h00’: Đi công tác Bình Phước- BHXH tỉnh Bình Dương 
 Đ/c H.Lan.
-18h00’: Tuyên truyền tư vấn Pháp Luật- Phường Phú Tân  
Thứ hai
21/8

 
  -7h30’: Họp giao ban
 
  Lãnh đạo, Chánh VP
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 BVĐK tư nhân BD 
P.GĐBHYT
  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Capco Wai Shing VN-KCN Bàu Bàng
 
Đ/c Huyền
  -7h30’: Thanh tra tại Cty TNHH Minh Sang- Thuận Giao + 13h30’: Làm việc tại Cty TNHH Sài Gòn Stec- KCN Vsip II (xe đ/c A.Thành)

 P.TT-Kiểm tra P.KT & Thu nợ
 
  -8h00’: Dự kỳ họp HĐND Thị xã Tân Uyên-Hội trường Thị ủy (xe đ/c Sơn)

Đ/c Lý
 
-13h00’: Làm việc với Thị ủy TX Dỉ An (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, TCCB
   Thứ ba
22/8

 
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Uchihashi – KCN Vsip II( xe đ/c Thanh )
 Đ/c Hiền 
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH KDK Electric Wire-KCN Mỹ Phước II
 Đ/c Huyền
  -7h30’: Thanh tra LN Cty CP Nhựa Bảo Vân- Thuận An từ ngày 2/8-25/8/2017
 Đ/c Thanh
 - 7h30’:Thanh tra Cty TNHH Công Nghệ sinh học dược phẩm ICA- KCN Vsip I + Thanh tra Cty TNHH SXTM Hòa Thuận Phát- Thuận Giao ( xe đ/c Điền)
  
P.TT-Kiểm tra 
 - Thẩm định CP KCB Quý II/2017 PKĐK Trần Đức Minh – P. GĐBHYT
 P. GĐBHYT
 - Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại BVĐK Hoàn Hảo I,II,IV (xe đ/c Hùng)
 P. GĐBHYT
 - 7h30’: Làm việc với BHXH Thị xã Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)
 P. Cấp Sổ Thẻ
 - 14h00’: Làm việc với Thị ủy Bến Cát (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, P.TCCB
Thứ tư
23/8 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ
  Tồ thẩm định
  - 7h30’: Thanh tra Cty TNHH Maxtap- An Phú + Thanh tra Cty CP Sài Gòn Kỹ Nghệ kính Tân Đông Hiệp – Dĩ An (xe đ/c Hùng )
P.TT-Kiểm tra
 - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Thiết bị điện tử DaeWoo VN – Bến cát 
 Đ/c Huyền 
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại BVĐK Hoàn Hảo I,II,IV (xe đ/c Thanh)
 P. GĐBHYT.
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại PKĐK An Phú (xe đ/c Điền)
 P. GĐBHYT.
-9h00’: Họp thẩm định KH lựa chọn nhà thầu mua thuốc tân dược năm 2017 – Hội trường B Sở Y tế ( xe đ/c A.Thành)
 Đ/c Đức
-8h30’: Làm việc với Huyện ủy Phú Giáo(xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, TCCB
Thứ năm
24/8

 
- Họp Hội Đồng Giám Định Y Khoa 
Đ/c Long 
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại BVĐK Hoàn Hảo I,II,IV (xe đ/c Điền)
P. GĐBHYT 
 - 7h30’: Thanh tra LN Cty CP United Industries –KCN Mỹ Phước III
 
Đ/c Huyền.
 
- 7h30’: Thanh tra Cty Hass – Thạnh Phước- Tân Uyên + Thanh tra Cty TNHH GP- Uyên Hưng- Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
P.TT-Kiểm tra ,
P.KT & Thu nợ.
-7h30’: Tổng kết BHYT HSSV năm học 2016-2017 tại Phú Giáo (xe đ/c Hùng)
Đ/c Ký Anh
-7h30’: Tổng kết BHYT HSSV năm học 2016-2017  tại Bắc Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
Đ/c Tuấn 
-8h00’: Làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng (xe đ/c Sơn)
Đ/c Lý, TCCB
-14h00: Họp Đảng Ủy – Hội trường tầng III – BHXH tỉnh. Lãnh đạo, Đảng Ủy
Thứ sáu
25/8 
-6h00’: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh BD-Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 & Quốc khánh 2/9 ( xe đ/c Điền, Thanh)
 
Đ/c Định, Đại diện các phòng NV
 
-9h00’: Dự họp mặt Kỷ niệm CM Tháng 8 & Quốc Khánh 2/9 -TTHNTL (xe đ/c Điền)
 
Đ/c Định
 
Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
 
Theo Danh sách
 
 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH San Shin Chemical Industry-KCN Vsip I
 
Đ/c Hiền
 
- 7h30’: Thanh tra Cty Furniture Resources VN – Bình Chuẩn  (xe đ/c Hùng)

P.TT-Kiểm tra,
 
 - Thẩm định chi phí KCB Quý II/2017 tại TTYT Phú Giáo (xe đ/c A.Thành)

P. GĐBHYT
 
-8h00’: HN đối thoại giữa lãnh đạo Sở Y tế với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Đ/c Đức, Thúy

 

Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 21/8- 25/8 (xe đ/c Sơn,) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 19/8-20/8 (xe đ/c Thanh)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


TRẦN MINH HẬU


 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017) (8/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017) (1/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/8 –18/8/2017) (11/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/8 –11/8/2017) (4/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY (31/7 –04/8/2017) (28/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày (24/7 –28/7/2017) (21/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 –21/7/2017 (17/7/2017)