LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)
Công văn 1424/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)
Thông báo số 826/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017)
 

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
26/8

 
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC ( Đ/c B.Vân, Trinh,M.Anh, K.Anh)
  P.TN&TKQTTHC
- Sắp xếp hồ sơ lưu trữ từ ngày 26/8-27/8/2017. Tổ lưu trữ.
Thứ hai
28/8

 
  -7h30’: Họp giao ban
  Lãnh đạo, Chánh VP 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 PKĐK Bình An II (xe đ/c Hùng )
 P.GĐBHYT
-7h30’: Thanh tra Cty Furniture Resources VN- Thuận An ( xe đ/cA .Thành )
P.KT & Thu nợ..P TT-Kiểm tra ,
-12h45’: Làm việc tại BHXH Huyện Bàu Bàng ( xe đ/c Thanh) Phòng TCCB
   Thứ ba
29/8

 
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH  May mặc Thế Dương- Thuận An ( xe đ/c Điền ) 
 P.TT-Kiểm tra ,P.KT & Thu nợ.
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Điện tử Sin Young VN – KCN Vsip I
Đ/c Hiền
 
  -7h30’: Thanh tra LN Cty CP Nhựa Bảo Vân –Thuận An từ ngày 29/8-31/8/2017
 Đ/c Thanh
 - Thẩm định CP KCB Quý II/2017 BVĐK Quân đoàn IV ( xe đ/c Thanh )
 P. GĐBHYT
 -7h30’: Tuyên truyền BHXH tại Trường TC Nông Lâm Nghiệp BD (xe đ/c Hùng)
 Đ/c Hương, H.Lan
- 13h00’: Làm việc tại BHXH Huyện Phú Giáo ( xe đ/c A.Thành) Phòng TCCB
Thứ tư
30/8 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc
 
  Tồ thẩm định
 
  - 7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Chuang Yuan VN – Rạch Bắp- Bến Cát (xe đ/c Điền)

P.TT-Kiểm tra
 
  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Spartonics – KCN Vsip I
 
 Đ/c Hiền.
 
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 BVĐK Quân đoàn IV ( xe đ/c A.Thành)

 P. GĐBHYT.
 
-14h00’: Họp Đảng Ủy- Phòng họp tầng III Lãnh đạo, Đảng ủy viên, BT Đoàn TN
Thứ năm
31/8

 
- Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại TTYT Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
P. GĐBHYT
 - 7h30’: Thanh tra LN Cty  Midea Consumer Electric –KCN Vsip I (xe đ/c Hùng)
Đ/c Hiền.
- 7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Samil Vina – KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)
P.TT-Kiểm tra
-13h30’: HN Tổng kết  BHYT HSSV – HT UBND Thị trấn Dầu Tiếng (xe đ/c Điền) Đ/c…..
Thứ sáu
01/09

 
 
 
 Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
Theo Danh sách 
  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Core Concord Electronics VN ( xe đ/c Điền)
 Đ/c Sang
 - 7h30’: Thanh tra Cty TNHH GP- Uyên Hưng- Tân Uyên  (xe đ/c Thanh)

 P.TT-Kiểm tra,
  - Thẩm định chi phí KCB Quý II/2017 tại PKĐK An Phú + PKĐK Nam Anh (xe đ/c Hùng)  P. GĐBHYT

 Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 26/8- 01/9 (xe đ/c Sơn,) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 26/8-27/8 (xe đ/c A.Thành)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6(đ/c Vinh, Đập), Tối T7(đ/c Thắng, Vinh), Tối CN (đ/c Thắng, Đập)
GIÁM ĐỐC
LÊ MINH LÝ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017) (8/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017) (1/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/8 –25/8/2017) (18/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/8 –18/8/2017) (11/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/8 –11/8/2017) (4/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY (31/7 –04/8/2017) (28/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày (24/7 –28/7/2017) (21/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 –21/7/2017 (17/7/2017)