Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/10 –3/11/2017)

 

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
28/10

 
 
 
 
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC (Đ/c Ngoai, Thúy, K.Anh, Quang, Lập)
 
  P.TN&TKQTTHC
 
-Sắp xếp Hồ sơ lưu trữ từ ngày 28/10-29/10/2017
 
 Tổ lưu trữ.
 
-Rà soát Sổ BHXH, Bảo lưu, cấp Sổ mới
 
 Tổ rà soát, P.Sổ Thẻ
 
-Tuyên truyền tư vấn Pháp Luật tại P,Hưng Định- TPTDM
 
  H.Lan
 
-Đóng dấu ,Duy tu bảo dưỡng công trình trụ sở BHXH tỉnh  Đ/c Hiếu, H.Lan
Thứ hai
30/10

 
-7h30’: Họp giao ban
  Lãnh đạo,Chánh VP
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III TTYT TX Bến Cát (xe đ/c Điền)

  P.GĐBHYT
 
-7h30’: Thanh tra Cty MTV Xây Lắp Điện 2 + Cty MTV SX Phát Phúc Gia – Thuận An (xe đ/c A.Thành)

 P.TT-Kiểm tra
 
-8h00’: Đôn đốc Thu tại Cty Golden Friends International L.L.C + Cty Dệt May Nguyên Thông- Thuận An (xe đ/c Thanh )

 P.KT & Thu hồi nợ,
 
-8h30’: Báo cáo đấu thầu thuốc vật tư Y Tế-Phòng họp B-UBND tỉnh (xe đ/c Hùng)

Đ/c Lý, Hoa
 
-14h00’: Họp Đảng Ủy – Hội trường tầng III-BHXH tỉnh. Lãnh đạo, Đảng Ủy
Thứ ba
31/10

 
  -7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 PKĐK Tâm Thiện Tâm + PKĐK Tâm Đức 
 P.GĐBHYT
 - 7h30’: Thanh tra Đoàn Tài Nguyên Nước Sông Vàm Cỏ + CTy CP XDGT Thủy Lợi
P.TT-Kiểm tra
-8h00’: Đôn đốc Thu tại Cty TNHH Logiform + Cty TNHH Kittenish Knitting Vn –Bến Cát (xe đ/c Điền )
 P.KT & Thu hồi nợ.
-8h00’: HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 15 Khóa IX - Hội trường A-TT tư vấn Pháp Luật-499 yersin –TPTDM (xe đ/c Sơn)
 Đ/c Lý
-9h00’: Họp BCH CĐCS mở rộng chuẩn bị Đại Hội –Hội trường tầng III-BHXH tỉnh 
BCH, Tổ trường CĐ
-14h00’: HN trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ BHXH, BHYT Tháng 10/2017- Hội trường tầng III-BHXH tỉnh
 Thành phần Theo TM
   Thứ tư
01/11

 
-7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc
Tồ thẩm định 
 
-7h30’: Công tác tại BHXH TX Tân Uyên Kết hợp Đôn đốc Thu tại Cty Cp Thomas Carey + Cty TNHH TMSX Bao Bì Minh Tường– TX Tân Uyên (xe đ/c Hùng)

Tổ rà soát, P.CNTT,
 P.KT & Thu hồi nợ,
  -7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 PKĐK Hưởng Phúc + PKĐK Phúc An Khang (xe đ/c A.Thành )

P.GĐBYT
 
  - 7h30’: Thanh tra Cty TNHH KyungBang VN – Bàu Bàng (xe đ/c Thanh)

 P.TT-Kiểm tra
 
  - 7h30’: Quyết toán Quý III BHXH TX Thuận An (xe đ/c Điền)

P.KHTC
- 14h00’:Họp Tổ rà soát, trả sổ BHXH- Hội trường tầng III-BHXH tỉnh Đ/c Lý, Tổ rà soát.
Thứ năm
02/11 
-7h30’: Họp Hội đồng giám định y khoa
  Đ/c Hiểu
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 tại PKĐK Phúc Tâm + PKĐK Phúc Tâm Phúc (xe đ/c Điền)
  P.GĐBHYT
-7h30’: Thanh tra Cty Cp Nutifarm- Dĩ An + Cty TNHH MTV Shin Young Vina- Thuận An  (xe đ/c Hùng)
 P.TT-Kiểm tra
-7h30’:Thanh tra Cty Cp Thái Bình –Dĩ An từ ngày 2/11-3/11/2017 (xe đ/c Thanh)
P.TT-Kiểm tra,
 P.KT & Thu hồi nợ
-8h00’: Đôn đốc Thu tại Cty TNHH Thiên Phú + Cty TNHH Rochdale Spears- TX Thuận An (xe đ/c A. Thành ) P.KT & Thu hồi nợ,
Thứ sáu
03/11

 
-Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
Theo Danh sách
  -7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III tại PKĐK An Phước Sài Gòn  +PK Châu Thành Nam Uyên  (xe đ/c Hùng) 
P.GĐBHYT
 -8h00’: Họp v/v Phúc tra công tác DSKHHGĐ – Hội trường A-TT tư vấn Pháp Luật
Đ/c Thanh, Ngoai
-9h00’: Tham dự chương trình Tư vấn PL- Phòng thu Đài PTTT BD (xe đ/c A.Thành) Đ/c Thúy(GĐBHYT)

Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 23/10- 27/10 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 28/10-29/10 (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6(Thắng, Vinh), Tối T7(Vinh,Đập), Tối CN(Thắng, Đập)
GIÁM ĐỐC


LÊ MINH LÝ

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (04/11 – 10/11/2017) (3/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/10 –27/10/2017) (20/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/10 –20/10/2017) (13/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/10 –13/10/2017) (6/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/9 –6/10/2017) (29/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017) (8/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017) (1/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)