Văn bản phòng Chế độ BHXH

 

 Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
1592/BHXH-CĐBHXH 10/8/2018 V/v Chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân NLĐ BHXH Bình Dương
719/BHXH -CĐ.BHXH 23/03/2018 v/v Một số lưu ý khi tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
 
BHXH Bình Dương
5217/BHXH -CĐ.BHXH 29/12/2017 v/v Triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn BHXH Bình Dương
86/TB-BHXH 31/05/2017 V/v Danh sách cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội tính đến ngày 18/05/2017 BHXH Bình Dương
1933/BHXH-CĐBHXH 08/05/2017 V/v một số lưu ý giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn BHXH Bình Dương
1048/BHXH-CĐBHXH 22/03/2017 V/v hướng dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) BHXH Bình Dương
13/BHXH-CĐBHXH 04/01/2017 V/v Cấp giấy chứng nhận nghị việc hưởng BHXH (mẫu CGN) mới BHXH Bình Dương
5465/BHXH-CĐBHXH 29/12/2016 V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXH Bình Dương
5332/BHXH-CĐBHXH 19/12/2016  V/v Công nhận nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm BHXH Bình Dương
5216/BHXH-CĐBHXH 08/12/2016  V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXH Bình Dương
4818/BHXH-CĐBHXH 08/11/2016   V/v Một số lưu ý trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn BHXH Bình Dương
 4028/BHXH-CĐBHXH 15/09/2016   V/v giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể  từ ngày 01/05/2016  BHXH Bình Dương  
611/BHXH-CĐBHXH 03/02/2016 V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn từ ngày 01/01/2016 BHXH Bình Dương
5821/BHXH-VP 1612/2015 V/v tai nạn lao động   BHXH Bình Dương
4966/BHXH-CĐBHXH 03/11/2015 Thời gian giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn  BHXH Bình Dương
711/BHXH-CĐBHXH 07/04/2015 Giải thích những ưu điểm mới Luật BHXH năm 2014 BHXH Bình Dương
226/BHXH-CĐBHXH 27/01/2015 Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2015 BHXH Bình Dương
121/BHXH-CĐBHXH 16/01/2015 Thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 1/5/2013 BHXH Bình Dương
30/BHXH-CĐBHXH 07/01/2015  Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội BHXH Bình Dương
 5415/BHXH-CĐBHXH 17/12/2014   Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe BHXH Bình Dương   
1625/BHXH-CĐBHXH 24/04/2014  Giải quyết chế độ BHXH theo số ngày thực nghỉ của NLĐ BHXH Bình Dương    
7327/BHXH-CĐBHXH   29/11/2013  Cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản BHXH BHXH Bình Dương   
 7201/BHXH-CĐBHXH 25/11/2013   Thay đổi các biểu mẫu giải quyết Các chế độ ốm đau,
thai sản, dưỡng sức PHSK
BHXH Bình Dương
 7201/BHXH-CĐBHXH 19/11/2013   Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH
kể từ ngày 01/07/2013
BHXH Bình Dương
 5607/BHXH-CĐBHXH 16/09/2013   Quy định nộp danh sách, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHXH BHXH Bình Dương  
 4387/BHXH-CĐBHXH 17/05/2012   Giải quyết trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho NLĐ BHXH Bình Dương 

 

Công văn 30/BHXH-CĐBHXH v/v Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (9/1/2015)
Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Công văn văn 5415/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (16/12/2014)
Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
Công văn số 2380/BHXH-HCTH (1/5/2013)
V/v những điểm lưu ý năm 2013

 Trang đầu  «  1 [2]