Văn bản phòng Thu

 Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
2340/BHXH-VP 05/10/2018 V/v công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Bình Dương
  17/08/2018 v/v điều chỉnh HSCN cho NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN do mượn hồ sơ (công văn + mẫu biểu ) BHXH Bình Dương
01/HD-BHXH 08/08/2018 Thực hiện BHYT Học sinh sinh viên năm học 2018-2019 BHXH Bình Dương
1382/BHXH-QLT 05/07/2018 V/v thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2018 BHXH Bình Dương
1261/BHXH-QLT 12/06/2018 Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018 BHXH Bình Dương
2934/BHXH-QLT 07/07/2017 V/v thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2017 BHXH Bình Dương
2932/BHXH-QLT 07/07/2017 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 1/7/2017 BHXH Bình Dương
01/HDLN-SGDDT-BHXH 12/06/2017 V/v thực hiện BHYT Học sinh, Sinh viên năm học 2017 -2018 BHXH Bình Dương
2509/BHXH-QLT 12/06/2017 V/v một số nội dung lưu ý năm 2017 và năm 2018 (lần 1) BHXH Bình Dương
2173/BHXH-KTTN 19/05/2017 V/v hổ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh BHXH Bình Dương
2051/BHXH-QLT 16/05/2017 V/v hướng dẫn bổ sung v/v đóng BHXH, BHYT năm 2017 BHXH Bình Dương
1016/BHXH-QLT 20/03/2017 V/v gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017 BHXH Bình Dương
830/BHXH-QLT 09/03/2017 V/v ghi mã đơn vị chuyển nộp tiền Bảo hiểm xã hội BHXH Bình Dương
56/BHXH-QLT 09/01/2017 V/v thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2017 BHXH Bình Dương
53/BHXH-QLT 09/01/2017 V/v không thu phí cấp lại,đổi thẻ BHYT BHXH Bình Dương
5167/BHXH-QLT 06/12/2016 V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017 BHXH Bình Dương
4743/BHXH-QLT 01/11/2016 V/v xử lý thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia  BHXH Bình Dương
4698/BHXH-QLT 28/10/2016 V/v trích nộp BHXH, BHYT,BHTN năm 2016 BHXH Bình Dương
4475/BHXH-QLT 17/10/2016 V/v thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHXH Bình Dương
3334/BHXH-QLT 29/07/2016 V/v đóng BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động ở nước ngoài BHXH Bình Dương
2861/BHXH-QLT 30/06/2016 V/v trích đóng 1% Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 01/07/2016 BHXH Bình Dương
882/BHXH-QLT 01/03/2016 V/v Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN BHXH Bình Dương
270/BHXH-QLT 19/01/2016 V/v  hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016 BHXH Bình Dương
5671/BHXH-QLT 08/12/2015 V/v thực hiện giao dịch điện tử 01/01/2016  BHXH Bình Dương
5485/BHXH-QLT 02/12/2015 V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016 BHXH Bình Dương
4540/BHXH-PT 15/10/2015 V/v Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 BHXH Bình Dương
3892/BHXH-PT 21/09/2015 V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VCB -iB@nking BHXH Bình Dương
400/BHXH-PT 24/02/2015 Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH BHXH Bình Dương
131/BHXH-PT 19/01/2015  Thay đổi nơi KCB ban đầu BHXH Bình Dương
5095/BHXH-PT 28/11/2014   Quy định mức lương tham gia của người lao động BHXH Bình Dương
4061/BHXH-PT  03/11/2014    Trích nộp BHXH, BHYT tháng 12 năm 2014 BHXH Bình Dương    
1616/BHXH-PT 23/04/2014   Cấp số sổ BHXH khi báo tăng lao động BHXH Bình Dương    
 1633/BHXH-PT 01/04/2013  Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH BHXH Bình Dương   
3171/BHXH-PT 07/12/2011  Hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Bình Dương 

 

 

Công văn 1016/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (22/3/2017)
V/v gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017
Công văn 830/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (10/3/2017)
V/v ghi mã đơn vị chuyển nộp tiền Bảo hiểm xã hội
Công văn 53/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (8/1/2017)
V/v không thu phí cấp lại,đổi thẻ BHYT
Công văn 4743/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (6/11/2016)
V/v xử lý thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia
Công văn 4698/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (27/10/2016)
V/v trích nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2016
Công văn 4475/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (16/10/2016)
V/v thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia
Công văn 131/BHXH- PT v/v Thay đổi nơi KCB ban đầu (20/1/2015)
Thay đổi nơi KCB ban đầu
Công văn 5095/BHXH-PT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (28/11/2014)
V/v Quy định mức lương tham gia của người lao động
Thông báo số 79/TB-BHXH của BHXH Bình Dương ngày 04 tháng 12 năm 2013 (5/12/2013)
V/v điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH, lương tối thiểu vùng và in thẻ BHYT có mã vạch