Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
209-QĐ/TU 22/07/2016 Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh" Tỉnh ủy Bình Dương
NĐ 182/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... Chính phủ
 NĐ 95/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Chính phủ
NĐ 73/2013/NĐ-CP 15/07/2013  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Chính phủ
NĐ 66/2013/NĐ-CP  27/06/2013  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  Chính phủ