Công văn 2173/BHXH -KTTN của BHXH tỉnh Bình Dương (22/5/2017)
V/v hổ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017 (19/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017 (12/5/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/5 –19/5/2017
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017 (29/4/2017)
Thông báo số 73/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (28/4/2017)
V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thông báo số 66/TB-BHXH của BHXH (25/4/2017)
V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Quốc tế Lao động 1/5
Thông báo số 62/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (21/4/2017)
V/v phát hành thẻ BHYT của cán bộ theo đối tượng, tiêu chuẩn khám. điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh
Lịch công tác tuần từ ngày 24/4 –28/4/2017 (21/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)

[1] 2  3  4  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 42)