Lịch công tác tuần từ ngày 18/6 – 24/6/2011 (19/6/2011)
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6 – 17/6/2011 (12/6/2011)
Lịch công tác tuần từ ngày 4/6 - 10/6/2011 (5/6/2011)
Công văn số 465/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (31/5/2011)
Về việc ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thanh toán theo định suất
Thông báo của BHXH tỉnh Bình Dương (31/5/2011)
V/v thời gian giải quyết từng loại công việc
Công văn 317/BHXH-GĐBHYT (28/4/2011)
Tiếp tục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại trung tâm Chẩn đoán Y khoa Tp.HCM
Thông báo về ngày làm việc bù trong năm 2011 (30/3/2011)
Tài khoản Ngân hàng (10/2/2011)
Lịch công tác tuần từ 16/10/2010 – 22/10/2010 (18/10/2010)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2010 – 24/9/2010) (20/9/2010)

 Trang đầu  «  43  44  45 [46] 47  48  49  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 51)