Quỹ BHXH - Đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng (4/1/2009)
Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH là quỹ tiền tệ độc lập, tập trung, nằm ngoài ngân sách Nhà nước. Quỹ BHXH được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp bằng tiền của các bên tham gia BHXH nhằm mục đích chi trả cho những người được BHXH và gia đình họ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do gặp các rủi ro, mất khả năng lao động hoặc mất việc làm.
Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (4/1/2009)
Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp BHTN, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

 Trang đầu  «  8  9  10 [11]