LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018  – 05/01/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    29/12
 
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC.Lưu hồ sơ(Tiếp, Đạt, Mai, Lập, P.Vân)
- Nghỉ lễ từ ngày 29/12/2018-01/01/2019 theo Thông Báo Số TB:2139/BHXH
 
 
Thứ hai
31/12
 
- Gia hạn thẻ BHYT  năm 2019
-17h00’ :Dự Tổng kết công tác năm 2018 tại Kho Bạc Nhà Nước (xe đ/c Sơn)
 
Thứ tư
02/01
 
 
- 7h30’: Họp Giao ban
- 7h30’ : Bàn giao máy vi tính cho BHXH các Huyện (xe đ/c A.Thành)
 Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 02/01-05/01/2019
 
 
Thứ năm
03/01
 
-7h30’: Làm việc tai Cty TNHH Đồ gỗ Green Home- Bàu Bàng (xe đ/c Hùng)
-8h00’ : Họp Kiểm điểm phê bình ban Lãnh đạo BHXH Tỉnh BD- Phòng họp tầng III BHXH tỉnh BD
   Thứ sáu
     04/01
 
-8h30’: Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai nhiệm vụ năm 2019 – Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.
 
Thứ bảy
05/01
 
- 7h30’: Nghe thông tin thời sự Quý IV/2018- TTHN triển lãm tỉnh BD (xe đ/c Sơn)
-13h30’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2018- Phòng họp tầng III BHXH tỉnh BD
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 02/01-05/01 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 29/12-30/12 (xe đ/c Hùng)
Trực Bảo vệ : Ngày 28/12 (Đập, Vinh), 29/12 (Thắng, Vinh), 30/12 ( Đập, Thắng), 31/12 (Đập, Vinh), 01/01/2019 (Vinh, Thắng)
                                                                                                 
    GIÁM ĐỐC
                                                                                    
 
 
                                                                                     
   LÊ MINH LÝ
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/12/2018 – 28/12/2018) (21/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018) (30/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 27/10/2018 – 01/11/2018) (26/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 21/10/2018 – 26/10/2018) (21/10/2018)