LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
02/02/2019
(28/12 Âm lịch)
- 18h00’: Tham dự Lễ khai mạc đường Hoa Xuân Kỷ Hợi (xe đ/c Sơn)
- NGHĨ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI TỪ NGÀY 02/02-10/2/2019
 ( 28/12 Âm Lịch tới Mùng 6 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi)
Thứ hai
04/02/2019
( 30/12 Âm lịch)
-21h00’: Dự họp mặt đêm giao thừa đón tết cổ truyền dân tộc  Xuân Kỷ Hợi – TT HN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)
 
Thứ ba
5/2/2019
(Mùng 1 Tết )
 
 Chúc Tết lãnh đạo tỉnh (xe đ/c Sơn)
Thứ hai
11/02/2019
(Mùng bảy Tết )
 
- 7h30’: Tham dự Họp mặt cán bộ công chức, viên chức đầu năm mới  – VP BHXH tỉnh BD
 
Thứ ba
12/02/2019
Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 12/2-15/2/2019
-14h00’ : Đối thoại với Ô. Đoàn Văn Nhụ - Phòng tiếp dân
Thứ tư
13/02/2019
 
Làm việc bình thường
Thứ năm
14/02/2019
Làm việc bình thường
Thứ sáu
15/02/2019
Làm việc bình thường
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 11/02-15/02 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan theo danh sách phân công.
Trực Bảo vệ : (Đập, Thắng, Vinh) . Trực cơ quan theo danh sách phân công.
                                                                                                 
 
        GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
      LÊ MINH LÝ
                                                                                           
                                                                                    
 
 
                                                                                     
       
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019) (22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019) (15/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019) (8/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019) (1/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019) (25/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019) (15/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019) (25/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)