LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
07/01
- 7h30’: Họp Giao ban
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 07/01-11/01/2019
-7h30’ : Dự TK năm 2018 tại Bưu điện tỉnh (xe đ/c Thanh)
- Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 7/1- 18/1/2018- Trường chính trị
Thứ ba
08/01
-Tham dự xử lý hồ sơ giả tại Sở LĐTB & XH (xe đ/c A.Thành)
 
Thứ tư
09/01
 
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018  BVĐK An Phú + PKĐK Sài Gòn Vĩnh Phú tại P.GĐBHYT
-8h00’ :Tham dự họp Tổ công tác giải quyết vướng mắc thực hiện BHYT- Hội trường A- Sở Y Tế (xe đ/c Điền)
-8h00’ : Tham dự TK công tác người có công và xã hội năm 2018 – TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Điền)
 
Thứ năm
10/01
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK Medic 1, 2 tại P.GĐBHYT
 
   Thứ sáu
     11/01
-Làm việc bình thường.
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 7/01-11/01 (xe đ/c Sơn) &  Chủ nhật  06/1/2019 (xe đ/c A.Thành)
Trực Bảo vệ : Thứ 7 (Đập, Vinh), Chủ Nhật (Thắng, Vinh).
                                                                                                 
    TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                    
 
 
                                                                                     
 TRẦN MINH HẬU
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019) (22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019) (15/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019) (8/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019) (1/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019) (25/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019) (15/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019) (1/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019) (25/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)