Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017
Công văn 1048/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 1016/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017
Công văn 637/BHXH-TT của BHXH Việt Nam
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017.
Công văn 830/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết, đánh giá thực hiện quyết định số 1167/QĐ-TTg và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 – 10/3/2017
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017.

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 Từ ngày 13/3 – 17/3/2017
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
11/3

 
-Tiếp nhận hồ sơ: (Hường, Mai, Tiếp, Hiền)  P.TN&TKQTTHC 
 -Bảo lưu quá trình tham gia BHXH  P.Cấp sổ - thẻ
Thứ hai
13/3
 

 
 
 
 
 
 -7h45’:Họp giao ban  Lãnh đạo
  -7h30’:Kiểm tra Cty Đại Lê Nguyễn, Cty SXTM  Phương Quang –TU  (xe đ/c Thành)
  P.Kiểm tra 
  -8h30’:Họp Trưởng phòng Nghiệp vụ   Lãnh đạo, TP NV 
  -14h00’: Họp Đảng ủy    Lãnh đạo, Đảng ủy
  -Thẩm định CP KCB quý 3/2016 tại BVĐK tỉnh Bình Dương    P.GĐBHYT 
 -Tham dự lớp Bồi dưỡng NV Thanh tra viên tại Hà Nội từ ngày 14/3 đến ngày 5/4  Đ/c Đức
Thứ ba
14/3

 
 
 
 -7h30’:Đại Hội Đoàn cở sở BHXH tỉnh Bình Dương  Đ/c Lý dự, Đoàn TN
  -7h30’:Kiểm tra Cty MTV Bạn Màu Quốc Tế - Tân Uyên (xe đ/c Thành)
  P.Kiểm tra   
  -14h00’:Làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội tại Sở LĐTB và XH tỉnh Bình Dương (xe đ/c Thanh)
  Đ/c Định, Thúy, H.Linh, Long
 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)  P.GĐBHYT
Thứ tư
15/3

 
 
 
 
 
 
 
 -7h30’:Họp 2 trang sổ   Tổ thẩm định
  -7h30’:Kiểm tra Cty SX và TM Hà An, Cty Lê Hoàng Minh – TU (xe đ/c Thanh)
  P.Kiểm tra
  -7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát (kết hợp xe đ/c Thanh)
  P.TN&TKQTTHC 
  -8h00’: Làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội (theo chương trình của Đoàn). (xe đ/c Sơn)
  Đ/c Lý, Thúy, H.Linh, Long
  -8h00’:Đi sân bay ( xe đ/c Hùng)
  Đoàn Công tác TT
  -11h00’: Dự lễ triển khai “Thành phố thông minh” tại KS Becamex (xe đ/c Sơn)
  Đ/c Lý 
  -Tiếp 3 đơn vị nợ đọng tại Phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD      P.KT&TN 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Thành)  P.GĐBHYT
Thứ năm
16/3

 
 
 
 
 -6h00’:Dự HN tuyên truyền về chế độ, chính sách thực hiện BHXH tự nguyện do Bộ LĐTBXH tổ chức tại TPHCM (xe đ/c Sơn)   Đ/c Lý, T.Linh, K.Anh, Hương, Hoàng 
  -7h30’:Kiểm tra Cty Sung Gwang Vina – Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
  P.Kiểm tra 
  -8h00’:Họp Hội đồng xét duyệt thường kỳ tại HĐ giám định y khoa tỉnh BD    Đ/c Long 
  -Tiếp 3 đơn vị chưa tham gia BHXH tại phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD    P.KT&TN 
  -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại BV Quân Y 4- Quân Đoàn 4 (xe đ/c Hùng)   P.GĐBHYT 
Thứ sáu
17/3

 
 
 
 -7h30’:Dự lễ khai giảng lớp TC lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (xe đ/c Sơn)   Đ/c Lý,đ/c theo DS
  -7h30’:Kiểm tra tại CN Cty Việt Danh, Cty Gỗ trang trí Đại Thiên – Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
   P.Kiểm tra 
  -Tiếp 3 đơn vị chưa tham gia BHXH tại phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD    P.KT&TN 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại BV Quân Y 4 – Quân Đoàn 4, Thẩm định BV Columbia (xe đ/c Thành)  P.GĐBHYT

Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước. 
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 13/3-17/03 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 11/3-12/3 (xe đ/c Thành) 
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực đêm: ngày 10/3 (Triển – Thu), 11/3 (Bình – Sổ), 12/3 (Phúc – Thu), 13/3 (Luân – Thu), 14/3 ( Huân – Sổ), 15/3 (Giàu – CĐ), 16/3 (Trung – KHTC), 17/3 (Quang – Sổ)

TL.GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

TRẦN MINH HẬU

 

                                                                                                                              
                                 

 


Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017 (25/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017 (17/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 – 10/3/2017 (3/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 – 03/03/2017 (24/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 24/02/2017 (17/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/02 – 17/02/2017 (9/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/02 – 10/02/2017 (3/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 – 26/01/2017 (19/1/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 – 20/01/2017 (15/1/2017)
Lịch công tác tuần Từ ngày 07/1 – 13/01/2017 (5/1/2017)