TPHCM: 829.752 học sinh, sinh viên tham gia BHYT (4/1/2009)
Năm học 2008-2009 thành phố Hồ Chí Minh có 829.752 em mua BHYT. Toàn thành phố có 986 trường thuộc các khối phổ thông, đại học, cao đẳng và trung học trong đó có 966 trường đã tham gia và rất nhiều trường đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên có thẻ BHYT. Đặc biệt là những quận huyện ngoại thành như: Thủ Đức, Bình Chánh và Bình Tân có tỷ lệ học sinh tham gia tương đối cao.

 Trang đầu  «  6  7  8 [9]