LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)
Công văn 1424/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)
Thông báo số 826/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cần nhận thức đúng về BHYT học sinh sinh viên

 
Học sinh, sinh viên (HS, SV) là đối tượng đông đảo, chiếm gần 20% dân số cả nước, việc thực hiện thành công Bảo hiểm y tế (BHYT) HS, SV có ý nghĩa mang tầm chiến lược trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Do vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ngành, các cấp, UBND các địa phương, nhà trường và toàn xã hội. Nội dung của BHYT HS, SV không chỉ đơn thuần là thu và đạt tỷ lệ cao là đủ, mà còn mang ý nghĩa chính trị, tính nhân văn qua việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em tại nhà trường; đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho các em khi đi khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú; tai nạn giao thông…

 

Do vậy, cần nhận thức đúng tinh thần của Luật BHYT, xác định trách nhiệm tham gia BHYT HS, SV là của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Nhà nước ban hành pháp luật, hỗ trợ mức phí đóng BHYT cho HS, SV; Ngành Tài chính chuyển kịp thời kinh phí hỗ trợ theo quy định; UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Luật BHYT trên địa bàn và xem đây là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Ngành Giáo dục đào tạo quán triệt, chỉ đạo hệ thống giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Luật BHYT; Nhà trường có trách nhiệm thu phí và tổ chức công tác y tế trường học; Ngành y tế tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho HS, SV có thẻ BHYT; Cơ quan BHXH phát hành thẻ, quản lý quỹ, giám sát chi trả chi phí khám, chữa bệnh và chi cho y tế học đường theo quy định; các gia đình có con em là học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia BHYT HS, SV theo luật định.

Bà Lê Minh Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương


Từ khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Tỉnh ủy, Thành ủy ở các địa phương kịp thời ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và đưa nội dung BHXH, BHYT vào chỉ tiêu, Nghị quyết từng chi bộ, đảng bộ, tiếp theo đó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị; tỷ lệ bao phủ về BHYT các địa phương tăng lên nhanh chóng. Hy vọng trong năm học mới 2014 - 2015 này tỷ lệ HS, SV tham gia BHYT sẽ đạt kết quả tốt hơn, nhằm góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra./.

 


Bình Dương: Đối thoại giải đáp trực tiếp chính sách pháp luật về BHXH, BHYT (3/4/2017)
BHXH tỉnh Bình Dương: Hưởng ứng “Ngày hội công nhân với pháp luật” (6/11/2016)
BHXH tỉnh Bình Dương: Đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (25/10/2016)
BHXH tỉnh Bình Dương: Đối thoại trực tiếp chính sách pháp luật về BHXH, BHYT (23/5/2016)
Tăng 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (17/6/2015)
BHXH Việt Nam: Tăng cường đào tạo giảng viên truyền thông về BHXH, BHYT (1/6/2015)
BHXH tỉnh Bình Dương: Triển khai Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) và triển khai Luật Việc làm (21/10/2014)
BHXH tỉnh Bình Dương: Chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH cho người lao động của Công ty TNHH Diễn Viên (16/9/2014)
Tổng kết đánh giá BHYT học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014 (26/8/2014)
BHXH Bình Dương triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ” (27/5/2014)