LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
“BHXH, BHYT là một phần trong cuộc sống của công nhân, lao động”
Thông báo 2209/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 25 tháng 12 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
 24/03
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC
-Bảo lưu, điều chỉnh,ghép sổ. Đóng dấu tờ rời năm 2018
-Rà soát Sổ BHXH
8h00’: Tham dự Đại hội Công đoàn các KCN BD lần thứ IV - Trung tâm VHLĐ tỉnh BD- TX Thuận An 
- Tuyên truyền tư vấn PL tại Phường Tân Định - Đoàn thanh niên
Thứ hai
26/03
-7h30’: Họp giao ban
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Gritti VN  + Cty TNHH Gỗ Đại Hữu – An Phú – Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại TTYT TX Dĩ An 
-Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng II từ ngày 19/3-06/4/2018 – Trường quân sự Quân khu 7
-13h00’: Họp BCH CĐ KCN Vsip 
-17h30’: Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh BD – Bảo tàng BD 
Thứ ba
27/03
- Nghe thời sự Quý 1/2018 – TTHN & Triển lãm tỉnh BD
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Thuận Thái – An Phú – Thuận An + Cty TNHH Insulpack VN – Tân Mỹ- Bắc Tân Uyên 
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH MTV Phát Phúc Gia + Cty CPXDGT Thủy Lợi BD - TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐK Thánh Tâm – P.GĐBHYTtỉnh.
 
   Thứ tư
28/03
-Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2018 theo Thông báo triệu tập - Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-8h00’: Dự HN trực tuyến sơ kết QĐ số :49/2015/QĐ- Ttg – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BD 
Thứ năm
29/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip  
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
 -8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH SXTM B.H + Cty CP Sứ Thiên Thanh – TX Thuận An
- 9h00’: Họp Đảng Ủy – Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh
 
 
-Đi công tác TP.HCM (xe đ/c Thanh)
Thứ sáu
30/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
-
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 26/03- 30/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 24/03- 25/03: (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Đập, Vinh), Tối CN( Đập, Vinh).
 
             GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (31/03 – 6/4/2018) (31/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018) (16/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/03 - 16/03/2018) (9/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/03 - 9/03/2018) (2/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018) (23/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/02 – 23/02/2018) (10/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (2/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (26/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/01 – 26/01/2018) (19/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (13/01 – 19/01/2018) (12/1/2018)