LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
“BHXH, BHYT là một phần trong cuộc sống của công nhân, lao động”
Thông báo 2209/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 25 tháng 12 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018)
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
   17/03
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC 
-Bảo lưu, điều chỉnh,ghép sổ. Đóng dấu tờ rời năm 2018
Chủ Nhật
18/3
Tiếp Đoàn BHXH VN (Ban Thu).
Thứ hai
19/03
-7h30’: Họp giao ban
-8h00’ : Làm việc với Ban Thu BHXH VN- Phòng Họp tầng 3- BHXH tỉnh
 
 
-7h30’ : Kiểm tra Cty TNHH Pottery Craft Asia + Cty TNHH SX Kim loại Hong Yi VN– Khánh Bình- Tân Uyên + Cty TNHH Peace Vina – Thuận Giao 
-Thanh tra LN Cty CP nhựa Vĩnh Khánh từ ngày 19/3-22/3/2018
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐK Vũ Cao + PKĐK Tâm Đức
 
- Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐk Vạn Phúc I + Vạn Phúc II
-Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng II từ ngày 19/3-06/4/2018 – Trường quân sự Quân khu 7
Thứ ba
20/03
- Tham dự Đại hội Công Đoàn Viên Chức tỉnh BD từ ngày 20/3 -21/3/2018
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH May mặc Xuân Hòa + Cty TNHH Say Fashion- Thuận Giao + Cty TNHH SXTM Vinh Phát Đạt -KCN Đồng An- Thuận An 
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH QT Sonics + Cty TNHH Snet- TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại TTYT Thuận An
- Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BVĐK Vạn Phúc II 
-8h00’: Xác minh Cty TNHH Hào Thuận-TX Thuận An 
   Thứ tư
21/03
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Liên Hưng + Cty TNHH Hansei Sài Gòn - Thuận Giao- Thuận An 
-8h00’ : Học tập chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị- Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-13h30’ : Học tập chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị- Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH Gỗ Thịnh An + Cty May mặc Thế Dương –TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV YHCT tỉnh BD
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BVĐK Vạn Phúc I
- 9h30’: Đi công tác TX Tân Uyên
Thứ năm
22/03
7h30’: Xác minh Cty Etika VN-KCN Vsip II-TX Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH CB Gỗ Đại Hữu + Cty TNHH Tín Mỹ –Thuận Giao -TX Thuận An
-13h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty LD Thực Phẩm Vita+ Cty CP Gạch Đông Nam Á –TX Bến Cát 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV Phục Hồi Chức Năng tỉnhBD
Giám định chuyên đề PHCN,YHCT tại BV Vạn Phúc I từ ngày 22/03-23/03/2018
- Đi công tác TP.HCM 
Thứ sáu
23/03
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại  TTYT TP.TDM
-Kiểm tra Cty TNHH Showa Gloves VN– KCN Vsip I 
-8h00’: Tham dự Đại hội Công đoàn các KCN BD lần thứ IV từ ngày 23/3 -24/3/2018- Trung tâm VHLĐ tỉnh BD- TX Thuận An
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 19/03- 23/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 17/03- 18/03: (xe đ/c Điền)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Đập, Vinh), Tối CN( Đập, Vinh).
             GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (31/03 – 6/4/2018) (31/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018) (23/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/03 - 16/03/2018) (9/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/03 - 9/03/2018) (2/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018) (23/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/02 – 23/02/2018) (10/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (2/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (26/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/01 – 26/01/2018) (19/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (13/01 – 19/01/2018) (12/1/2018)