LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương


 

Thông tin văn bản

 

Phân loại: Công văn
Số hiệu: 10/BHXH-CĐBHXH
Người ký: Nguyễn Duy Hiểu
Ngày ban hành: 02/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Bình Dương
Trích yếu:  V/v thực hiện chi trả tiền Tết năm 2019 và thu thập thông tin người hưởng

Xem chi tiết công văn 10/BHXH-CĐBHXH

  

STT NỘI DUNG Huyện/thị xã XEM CHI TIẾT
1 Lịch chi tiền tết năm 2019 của đối tượng tiền mặt ATM  Bến Cát Download
2  Lịch chi tiền tết năm 2019 đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng  Thuận An  Download
3  Lịch chi tiền tết năm 2019  Phú Giáo  Download
4 Lịch chi tiền tết năm 2019 Thủ Dầu Một Download

 

 


Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (19/3/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019 (30/1/2019)
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019 (29/1/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương (10/1/2019)
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019 (9/1/2019)
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019 (9/1/2019)
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019 (9/1/2019)
Thông báo 2209/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 25 tháng 12 năm 2018 (26/12/2018)
Công văn 2886/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 21 tháng 12 năm 2018 (21/12/2018)
Công văn 2863/BHXH-KHTC của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 17 tháng 12 năm 2018 (19/12/2018)