Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
 24/03
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC
-Bảo lưu, điều chỉnh,ghép sổ. Đóng dấu tờ rời năm 2018
-Rà soát Sổ BHXH
8h00’: Tham dự Đại hội Công đoàn các KCN BD lần thứ IV - Trung tâm VHLĐ tỉnh BD- TX Thuận An 
- Tuyên truyền tư vấn PL tại Phường Tân Định - Đoàn thanh niên
Thứ hai
26/03
-7h30’: Họp giao ban
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Gritti VN  + Cty TNHH Gỗ Đại Hữu – An Phú – Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại TTYT TX Dĩ An 
-Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng II từ ngày 19/3-06/4/2018 – Trường quân sự Quân khu 7
-13h00’: Họp BCH CĐ KCN Vsip 
-17h30’: Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh BD – Bảo tàng BD 
Thứ ba
27/03
- Nghe thời sự Quý 1/2018 – TTHN & Triển lãm tỉnh BD
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Thuận Thái – An Phú – Thuận An + Cty TNHH Insulpack VN – Tân Mỹ- Bắc Tân Uyên 
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH MTV Phát Phúc Gia + Cty CPXDGT Thủy Lợi BD - TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐK Thánh Tâm – P.GĐBHYTtỉnh.
 
   Thứ tư
28/03
-Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2018 theo Thông báo triệu tập - Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-8h00’: Dự HN trực tuyến sơ kết QĐ số :49/2015/QĐ- Ttg – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BD 
Thứ năm
29/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip  
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
 -8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH SXTM B.H + Cty CP Sứ Thiên Thanh – TX Thuận An
- 9h00’: Họp Đảng Ủy – Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh
 
 
-Đi công tác TP.HCM (xe đ/c Thanh)
Thứ sáu
30/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
-
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 26/03- 30/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 24/03- 25/03: (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Đập, Vinh), Tối CN( Đập, Vinh).
 
             GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/4 – 13/4/2018) (7/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (31/03 – 6/4/2018) (31/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018) (16/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/03 - 16/03/2018) (9/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/03 - 9/03/2018) (2/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018) (23/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/02 – 23/02/2018) (10/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (2/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (26/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/01 – 26/01/2018) (19/1/2018)