1/ Văn bản của Trung ương
              Luật
              Nghị định
             Thông tư
             Quyết định
             Khác

 2/ Văn bản của BHXH Việt Nam
 
3/ Văn bản của BHXH tỉnh Bình Dương
 
            Văn bản phòng Hành chính tổng hợp.
            Văn bản phòng Thu
            Văn bản phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.
            Văn bản phòng Giám định BHYT. 

 

Công văn 2340/BHXH-VP ngày 05/10/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/10/2018)
V/v công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
Công văn 2292/BHXH -TN&TKQTTHC của BHXH tỉnh Bình Dương (2/10/2018)
V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu
2291/BHXH -TN&TKQTTHC của BHXH tỉnh Bình Dương (2/10/2018)
V/v Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH
Thông báo 1555/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (25/9/2018)
V/v cấp lại sổ BHXH của người lao động khi đã nghỉ việc
Công văn 1804/BHXH-VP ngày 14/9/2018 (18/9/2018)
V/v Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Công văn 1784/BHXH-VP ngày 12/9/2018 (12/9/2018)
V/v Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Công văn 1655/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương (22/8/2018)
Thông báo 1225/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (20/8/2018)
V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9
Công văn 1625/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (17/8/2018)
Công văn 1592/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (10/8/2018)

 Trang đầu  «  1 [2] 3  4  5  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 16)