1/ Văn bản của Trung ương
              Luật
              Nghị định
             Thông tư
             Quyết định
             Khác

 2/ Văn bản của BHXH Việt Nam
 
3/ Văn bản của BHXH tỉnh Bình Dương
 
            Văn bản phòng Hành chính tổng hợp.
            Văn bản phòng Thu
            Văn bản phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.
            Văn bản phòng Giám định BHYT. 

 

Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá công tác (27/3/2017)
Công bố khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản cập nhật ngày 15/3/2017):
Công văn 1075/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam (17/3/2017)
v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Công văn 637/BHXH-TT của BHXH Việt Nam (16/3/2017)
Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam
Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của BHXHVN (13/12/2016)
Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Công văn 4943/ BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (16/11/2016)
V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành
Công văn 4033/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (19/9/2016)
V/v cấp thẻ BHYT thời điểm đủ 05 năm liên tục và chứng nhận không cùng chi trả
Quyết định 209-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Dương ngày 22 tháng 07 năm 2016 (27/7/2016)
Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"
Công văn 2861/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (29/6/2016)
V/v trích đóng 1% Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 01/07/2016
Công văn 2673/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (16/6/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH MTV TM&DV PKĐK Phúc Tâm 2
Công văn 2161/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (22/5/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập

 Trang đầu  «  10  11  12 [13] 14  15  16  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 17)