• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ
  • An sinh xã hội – nền tảng của phát triển bền vững
  • An sinh xã hội – nền tảng của phát triển bền vững

   Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, hiện nay Chính phủ đang chi 2,7% GDP để thực hiện chính sách an sinh xã hội, vốn được coi là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của đất nước. Thực hiện chính sách an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là nền tảng, động lực phát triển bền vững của một nền kinh tế.

  Văn bản

 • Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
 • Dịch vụ công

 • Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB)
 • Những điều cần biết

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử