• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 18/5/2019 – 24/05/2019)

 • Thứ sáu, 15:29 Ngày 17/05/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 18/5/2019 – 24/05/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  18/5/2019

  -Tiếp nhận và trả hồ sơ  (Huệ, Lập, Trúc, Vân)

  -Tiếp và làm việc với Đoàn công tác BHXH VN từ ngày 18/5-24/5/2019

  (xe đ/c Hùng, Thanh, Điền)

  Thứ hai

  20/5/2019

  -7h30’: Họp giao ban

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK Tỉnh từ ngày 20/5 - 24/5/2019

  -7h30’: Đi công tác BHXH Dầu Tiếng (xe đ/c A.Thành)

  -13h30’: Công bố QĐ Thanh tra – Phòng họp tầng III- BHXH Tỉnh

  - Đi công tác tại TP. HCM (xe đ/c Hùng)

  Thứ ba

  21/5/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Thread VN -KCN Đại Đăng.

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Châu Thành

  - 13h30’: Họp xem xét cho ý kiến phương án cắt giảm lao động tại Cty TNHH Điện tử Foster – VP BQL KCN Việt Nam – Singapore, tầng 3, TTHC tỉnh (xe đ/c A.Thành)

  Thứ tư

  22/5/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Color Billion – KCN Đại Đăng

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Phúc Tâm Phúc

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Thanh Hoàng Lâm + Cty TNHH Gia Dương – Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  Thứ năm

  23/5/2019

  -7h30’ : Thanh tra LN Cty TNHH V&H _KCN Vsip II

  -7h30’ : Thanh tra LN Y Tế PKĐK Vạn Phúc I

  -7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Sài Gòn Kỹ Nghệ + Cty TNHH Hoàng Thanh Lâm (xe đ/c A.Thành)

  Thứ sáu

  24/5/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Kỹ Nghệ HoaNet – KCN Vsip II.

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 20/5-24/5/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 18/5-19/5/2019(xe đ/c Điền)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Vinh, Thắng).

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

       

      LÊ MINH LÝ