• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  CHI TIẾT MẪU BIỂU & TT HÀNH CHÍNH

  5.1 TTHC Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

 • Thứ ba, 13:18 Ngày 26/02/2019
 • STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Xem chi tiết
  1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước BHXH tỉnh / huyện Xem chi tiết
  2 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh BHXH huyện Xem chi tiết
  3 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH BHXH tỉnh / huyện Xem chi tiết
  4 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận BHXH tỉnh / huyện Xem chi tiết