• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Giám định BHYT

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:08-11-2019

  Ngày có hiệu lực:08-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT

  V/v ngừng hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:07-10-2019

  Ngày có hiệu lực:07-10-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT

   V/v bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT đối với Nhà hộ sinh

  Ngày ban hành:11-09-2019

  Ngày có hiệu lực:11-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1365/BHXH-GĐBHYT

    V/v tạm hoãn hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:12-08-2019

  Ngày có hiệu lực:12-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT

   V/v thông báo thay đổi địa điểm cơ sở khám chữa bệnh BHYT

  Ngày ban hành:08-08-2019

  Ngày có hiệu lực:08-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1243/BHXH-GĐBHYT

   Thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng  KCB BHYT năm 2019

  Ngày ban hành:29-07-2019

  Ngày có hiệu lực:29-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 2693/BHXH-GĐBHYT

  Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành

  Ngày ban hành:23-11-2018

  Ngày có hiệu lực:23-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2692/BHXH-GĐBHYT

  Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành

  Ngày ban hành:23-11-2018

  Ngày có hiệu lực:23-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT

   V/v thông báo thay đổi địa điểm cơ sở khám chữa bệnh BHYT

  Ngày ban hành:08-08-2019

  Ngày có hiệu lực:08-08-2019

  Trạng thái văn bản:Hết hiệu lực

  xem chi tiết