• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Quản lý Thu

  Số/ký hiệu: 793 /BHXH-QLT

  V/v triển khai thực hiện quy trình cấp mã hộ gia đình và mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 792 /BHXH-QLT

  V/v thực hiện quy trình cấp mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 525 /BHXH-QLT      

  Trích yếu:  V/v lao động là công dân nước ngoài  di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp 

  Ngày ban hành:27-03-2019

  Ngày có hiệu lực:27-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT

  Trích dẫn: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Ngày ban hành:19-03-2019

  Ngày có hiệu lực:19-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH

  Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn liên ngành số 03//HDLN-SLDTBXH-BHXH

  Ngày ban hành:29-01-2019

  Ngày có hiệu lực:29-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 62/BHXH-QLT

  Trích yếu: đính chính lãi suất chậm đóng BHXH tự nguyện năm 2019

  Ngày ban hành:10-01-2019

  Ngày có hiệu lực:10-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 46/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2019

  Ngày ban hành:08-01-2019

  Ngày có hiệu lực:08-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 45/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

  Ngày ban hành:08-01-2019

  Ngày có hiệu lực:08-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2886/BHXH-QLT

   Trích yếu: Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

  Ngày ban hành:21-12-2018

  Ngày có hiệu lực:21-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH

  Trích yếu: Thực hiện điều chỉnh đối tượng tham gia và mã quyền lợi BHYT cho một số đối tượng theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

  Ngày ban hành:11-12-2018

  Ngày có hiệu lực:11-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết