• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Hoạt động BHXH

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương 15 năm xây dựng và trưởng thành 

 • Thứ ba, 15:33 Ngày 02/03/2010
 • Bảo hiểm xã hội là chế độ quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được thực hiện ở nước ta ngay từ những ngày thành lập, từ đó đến nay không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển cùa đất nước. 

  Trước năm 1994, chính sách BHXH có những đặc điểm: 
  - Chính sách mang tính đan xen theo cơ chế bao cấp
  - Kinh phí chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước cấp phát 
  - Tổ chức thực hiện do 02 ngành LĐTBXH và Công đoàn các cấp 
  Ngày 26 tháng 01 năm 1995 Chính phủ ban hành Nghị định 12/CP và kèm theo Điều lệ BHXH áp dụng đối với mọi người lao động. Để thực hiện chính sách BHXH theo quá trình cải cách, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/CP ngày 16 tháng 02 năm 1995 thành lập tổ chức Bảo hiểm xã hội là cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở thống nhất tổ chức từ trong Trung ương đến các huyện, thị xã. Ngày 24 tháng 01 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế sang BHXH Việt Nam. Như vậy từ thời điểm này tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chính sách BHXH – BHYT và quản lý quỹ BHXH-BHYT thống nhất toàn quốc.

  Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Bùi Hữu Phong


  Cùng với sự ra đời của BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sông Bé được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 8 năm 1995 và đến năm 1997 chuyển thành BHXH tỉnh Bình Dương khi tách tỉnh Bình Dương – Bình Phước
  Hiện nay BHXH tỉnh Bình Dương có 9 phòng nghiệp vụ và BHXH 7 huyện, thị xã với 239 cán bộ công nhân viên chức. 15 năm qua hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
  1/ Mở rộng đối tượng tham gia BHXH-BHYT
  Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và IX và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra, cán bộ công nhân viên chức toàn ngành đã tích cực tuyên truyền vận động doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH-BHYT để họ tự giác tích cực tham gia; các cấp uỷ Đàng, chính quyền, Sở Ban Ngành hỗ trợ giúp đỡ, với tình hình kinh tế tỉnh nhà 15 năm qua không ngừng phát triển việc tăng số lao động tham gia và số tiền thu đều vượt kế hoạch qua các năm:
  - Số nười lao động tham gia BHXH bắt buộc đến 31 tháng 12 năm 2009: 518.000 người (năm 1995: 35.000 người) tăng hơn 15 lần. Trong đó khu vực ngoài quốc doanh số lao động tham gia chiếm tỷ lệ 90%
  - Số người tham gia BHXH tự nguyện đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 1.500 người
  - Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp chiếm 94%/người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội
  - Số người tham gia BHYT đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 956.000 người; chiếm 64% dân số tỉnh (trong đó số người tham gia BHYT tự nguyện năm 2009 là 200.000 người)
  - Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2009 là 2.376 tỷ đồng tăng hơn 50 lần so với năm 1996. 
  2/ Giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội: 
  15 năm qua việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội luôn được kịp thời, số người tham gia hàng năm đều tăng cho nên việc giải quyết chế độ đều tăng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009
  - Có hơn 11.000 người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động thường xuyên
  - Hàng năm giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho hơn 55.000 người
  - Chi BHXH năm 2009 là 761 tỷ đồng tăng hơn 4 lần so với năm 2005 với số lượng tiền chi hàng tháng lớn, song được sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền địa phương, nên 15 năm qua đã đảm bảo an toàn về tiền mặt, định kỳ chi lương hưu hàng tháng đúng ngày, tháng cận tết Nguyên đán có lúc chi cùng lúc 02 tháng lương hưu.
  3/ Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế: 
  Số lượng người có thẻ BHYT để khám chữa bệnh tại 42 cơ sở có hợp đồng khám chữa bệnh toàn tỉnh với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước: nếu năm 2005 số người đi khám chữa bệnh ngoại trú chỉ có 2 lần/1 thẻ thì năm 2009 đã tăng lên 2,6 lần/1 thẻ
  - Chi phí khám chữa bệnh năm 2009 là 290 tỷ đồng (chưa tính ngoài tỉnh) tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2005
  Nhìn chung chi phí khám chữa bệnh trong các năm qua có chi vượt hơn số thu nhưng số vượt không lớn nên ngành BHXH tỉnh Bình Dương cũng gặp ít khó khăn hơn các tỉnh khác. 
  4/ Xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và thực thi công vụ: 
  + Về tổ chức bộ máy: qua 15 năm hoạt động cán bộ công nhân viên chức của ngành hiện nay là từ ngành LĐTBXH – Công đoàn các cấp và BHYT tỉnh; mỗi lần sắp xếp đều được chuyển đổi nhanh gọn, đúng quy định; tâm tư nguyện vọng vị trí làm việc của từng người cơ bản được đảm bảo theo khả năng chuyên môn và yêu cầu công việc. Cán bộ công chức của các ngành chuyển sang đều là những trụ cột đã kế thừa được những kinh nghiệm công tác, nhanh chóng hoà nhập, cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành. 
  + Về đội ngũ cán bộ công chức: 
  Số lượng công chức từ 03 ngành chuyển qua tổng cộng là 80 người (năm 1995 là 52 người gồm cả tỉnh và huyện của Sông Bé), qua 15 năm phát triển đến nay tổng số cán bộ công chức là 239 người (Văn phòng tỉnh là 160 người) bình quân mỗi huyện, thị xã trên dưới 10 người
  - Trình độ Đại học 75%
  - Trình độ Cao đẳng 7%
  - Trình độ Trung cấp và Sơ cấp 18%
  - Tỷ lệ Đảng viên 38%
  Cán bộ công chức trong tỉnh thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ với phương châm vừa làm vừa tổng kết thực tiễn, ứng phó linh hoạt, chuyển tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang tác phong phục vụ; lấy việc thực hiện tốt chính sach và tác phong phục vụ là công cụ tuyên truyền cho chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

  Chuyên viên phòng thu đang xử lý nghiệp vụ

  5/ Ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính: 
  - Với số lượng công việc rất lớn, người lao động tham gia BHXH đa số là khu vực ngoài quốc doanh do đó ngoài các chương trình phần mềm mà BHXH Việt Nam đã lập, BHXH tỉnh Bình Dương hàng năm đều có những chương trình phần mềm tự viết để phục vụ kịp thời sự dịch chuyển của người lao động phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay trên 90% cán bộ công chức toàn ngành sử dụng thành thạo máy vi tính; cử nhân Công nghệ thông tin là 35 người
  - Về cải cách hành chính: đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đảm bảo đúng thời gian theo phiếu hẹn; có những khâu, những mảng công việc đều không ngừng rút ngắn hơn thời gian theo quy định, đặc biệt cuối năm 2009 đã thực hiện xác nhận thời gian trên sổ BHXH cho những người lao động có đủ thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng từ 15 ngày xuống còn 2 ngày và không để xảy ra sai sót cho một trường hợp nào trên 4.000 sổ BHXH đã được bảo lưu
  Với những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua là nỗ lực lớn của toàn ngành. Tuy nhiên nhìn lại chúng ta cũng nhận thấy rằng còn nhiều vấn đề phải quan tâm: lực lượng cán bộ công chức toàn ngành còn thiếu và yếu, năng lực không đồng đều, có lúc có người chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh của đối tượng tham gia, việc chuyển đổi tác phong phục vụ có lúc còn chậm, từ đó đến nay mới quản lý được hơn 80% đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH-BHYT
  Đạt được những kết quả trong 15 năm qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức BHXH Bình Dương, còn do những nguyên nhân chủ yếu sau: 
  - Chính sách BHXH – BHYT đã dần đi vào ổn định, người lao động đã yên tâm phấn khởi với chính sách mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra, tạo sự gắn bó của người lao động ngoài tỉnh với Bình Dương và người lao động với từng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, tạo sự ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. 
  - Toàn ngành thường xuyên được sự chỉ đạo sâu sát của BHXH Việt Nam, Lãnh đạo Tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của Sở Ban ngành Tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và của các doanh nghiệp. 
  - Việc thông tin tuyên truyền của ngành không những sâu, rộng mà còn thực hiện thật nhanh, đáp ứng được yêu cầu thực hiện chính sách ở các doanh nghiệp bằng các hình thức như: phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, mở lớp, đối thoại, Website tạo sự liên thông nhịp nhàng giữa BHXH và doanh nghiệp trong giải quyết công việc
  Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, là năm thứ nhất thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp, là năm thứ 2 thực hiện Luật BHYT, nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành BHXH Bình Dương rất nặng nề, phát huy những kết quả đã đạt được toàn ngành BHXH Bình Dương tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đạt mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra là thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân trong thời gian tới.

  Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Bùi Hữu Phong

  Bài viết liên quan

 • BHXH Việt Nam và KCOMWEL: Mở rộng hợp tác, hướng tới thành công
  • BHXH Việt Nam và KCOMWEL: Mở rộng hợp tác, hướng tới thành công

   Ngày 26/11, tại TP.Busan (Hàn Quốc), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có buổi làm việc với ông Shim Kyung Woo- Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động (NLĐ) Hàn Quốc (KCOMWEL); đồng thời ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020-2025 và thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể năm 2020.