• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tin tức

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

 • Thứ sáu, 13:39 Ngày 26/07/2019
 •           Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 774/CNTT-PM ngày 18/07/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh thông báo Trung tâm Công nghệ thông tin – BHXH Việt Nam (Trung tâm) tiếp tục triển khai các nội dung như sau:

            1. Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế.

  Để minh bạch hóa thông tin và để Lãnh đạo Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nắm được thông tin về việc trích chuyển dữ liệu từ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT, Trung tâm tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn gửi thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử đến Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cụ thể:

  - Thời gian gửi: Ngày 06 của tháng.

  - Nội dung tin nhắn (Ví dụ): “Tháng 4/2019, Mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị BHXH thanh toán là 11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”

  Ghi chú: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT cung cấp số điện thoại của đại diện Lãnh đạo nhận tin nhắn đến cơ quan BHXH tỉnh qua phòng Giám định BHYT.

  2. Tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN

  Để minh bạch hóa thông tin đối với đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Trung tâm tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với đơn vị tham gia (thông tin giống Mẫu C12-TS ban hành theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH ngày 30/05/2019), cụ thể:

  - Thời gian gửi: ngày 01 hàng tháng (cùng thời điểm lập Mẫu C12 – TS ban hành theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH)

  - Nội dung tin nhắn (Ví dụ): “Kính gửi Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN: số tiền đã đóng tháng 05/2019 là 9.249.473.860 đồng; Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là -214.541.737 đồng; Số tiền dự tính phải đóng tháng 06/2019 là 8.931.964.403. Chi tiết liên hệ BHXH TP Hà Nội

  Lưu ý: Khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu.

            3. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 01/8/2019.

  Phòng Công nghệ Thông Tin