• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

    Trang Chủ

    Bảo hiểm xã hội

  • Hội nghị tập huấn, phối hợp triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế & Thực hiện phương án phân bổ số chi KCB BHYT và Hợp đồng KCB BHYT năm 2019.