• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

    Trang Chủ

    Bảo hiểm y tế

  • Triển khai 2 dịch vụ tin nhắn mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT
    • Triển khai 2 dịch vụ tin nhắn mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT

      Từ ngày 01/8/2019, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH qua Hệ thống SMS. Theo đó, 2 dịch vụ tin nhắn mới được thực hiện là: Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT và Tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN).