• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

    Trang Chủ

    Bảo hiểm y tế

  • Nhiều giải pháp bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BH thất nghiệp
    • Nhiều giải pháp bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BH thất nghiệp

      Đó là khẳng định của Chính phủ tại Báo cáo số 193/BC-CP gửi Quốc hội về việc bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Luật BHXH. Theo đó, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều biện pháp để từng bước khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp mang lại kết quả tích cực.