• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH HUYỆN BÀU BÀNG

  Địa chỉ Số 05 Đường NK – Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng - Lai Uyên - huyện Bàu Bàng - tỉnh Bình Dương
   
  Giám đốcLê Thanh Hồng. Điện thoại:   0274 3516 225
                                                 
   Phó Giám đốcTrương Thế Vinh - Điện thoại:  0274 3516 020   
   Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong Điện thoại: 0274 3516 019
                                                 
                                             
  Phòng nghiệp vụ: 

  - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 0274.3 516 019
  - Bộ phận kế toán: 0274.3 516 219
  - Bộ phận quản lý thu: 0274.3 516 021
  - Bộ phận sổ thẻ, bộ phận chế độ BHXH: 0274.3 516 220
   
  Email: baubang@binhduong.vss.gov.vn