• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH THỊ XÃ THUẬN AN

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ THUẬN AN


         Địa chỉ:   Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị trấn Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương.

  Phó Giám đốc quản lý điều hànhMai Văn Thủy

  Phó giám đốc: Nguyễn Thái Sơn   

   

  Fax : 0274.3760645     -     Email : thuanan@binhduong.vss.gov.vn

  STT BỘ PHẬN SỐ ĐIỆN THOẠI
  1 Phó Giám đốc quản lý điều hành 0274.3763838
  2 Phó Giám đốc 0274.3787061
  3 Văn phòng 0274.3754716
  4 Chính sách ( Ốm Đau, Thai Sản ) 0274.3662059 - 0274.3787059
  5

  Chính sách 01 lần

  0274.3787058
  6 Bộ phận thu (Tùng, Tươi, Trang, Phương) 0274.3754715
  7 Bộ phận thu (Hạnh, Linh, Chi, Thủy, Phương) 0274.3760645
  8 Bộ phận thu ( Ngân, Hiền, Kiều, P. Linh, Lâm) 0274.3662061
  9 Bộ phận thu (Duy) 0274.3787060
  10 Bộ phận Sổ thẻ 0274.3662580
  11 Bộ phận Tiếp nhận 0274.3662062
  12 Bộ phận Kế toán 0274.3754570