• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Các văn bản khác

  Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

  Ngày ban hành:20-11-2019

  Ngày có hiệu lực:20-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT

  V/v nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội 

  Ngày ban hành:19-08-2019

  Ngày có hiệu lực:19-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1220/BHXH-CNTT

  V/v tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

  Ngày ban hành:26-07-2019

  Ngày có hiệu lực:26-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 952/BHXH-CNTT

     V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

  Ngày ban hành:11-06-2019

  Ngày có hiệu lực:11-06-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:02/HD-BHXH ngày 20 tháng 5 năm 2019

  Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020 

  Ngày ban hành:21-05-2019

  Ngày có hiệu lực:21-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN

  Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04  đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh   

  Ngày ban hành:24-04-2019

  Ngày có hiệu lực:24-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2863/BHXH-KHTC

    Trích yếu: Trích và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Ngày ban hành:17-12-2018

  Ngày có hiệu lực:17-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2497/BHXH-KTTN

  Trích yếu: Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định trước ngày cuối cùng của tháng

  Ngày ban hành:30-10-2018

  Ngày có hiệu lực:30-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 742/TB-BHXH

  Trích yếu: Nhận và trả kết quả cho cá nhân qua Dịch vụ Bưu điện

  Ngày ban hành:14-06-2018

  Ngày có hiệu lực:14-06-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 776/BHXH-KTTN

  Trích yếu: V/v hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh

  Ngày ban hành:29-03-2018

  Ngày có hiệu lực:28-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết