• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  CHI TIẾT MẪU BIỂU & TT HÀNH CHÍNH

  Chi tiết 5.2 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân 

 • Thứ ba, 14:46 Ngày 26/02/2019
 • 2

  Tên thủ tục hành chính

  Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

  2.1

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

   BHXH huyện

  2.2

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

   Cá nhân

  2.3

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

   Danh sách chi trả

  2.4

   Thời hạn giải quyết

   Nếu người hưởng nộp mẫu 20-CBH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa.

  2.5

   Thành phần hồ sơ

  - Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH)

  - Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản

  2.6

   Số lượng hồ sơ

   01 (bộ)

  2.7

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH)

  2.8

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

   Không

  2.9

   Trình tự thực hiện

  1. Bước 1:

  - Người hưởng lập 01 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH) nộp đại diện chi trả hoặc BHXH huyện, ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), Ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới.

  - Trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực thì phải gửi kèm theo 01 bản phôtô đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu để đối chiếu, xác nhận.

  - Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.

  2. Bước 2:

  - BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng hoặc đại diện chi trả, lập vào mẫu số 9c-CBH gửi BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại) hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trong địa bàn tỉnh.

  - BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trên danh sách chi trả. Nếu người hưởng nộp Giấy đề nghị trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa.

  - Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện khi nhận được chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM, thực hiện chi trả ngay bằng tiền mặt cho người hưởng.

  3. Bước 3:

  - Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.

  - Người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo phương thức hoặc địa chỉ mới vào tháng sau nếu nộp hồ sơ trước ngày 20 hàng tháng, vào tháng sau nữa nếu nộp hồ sơ sau ngày 20 hàng tháng.

  2.10

   Cách thức thực hiện

   Nộp trực tiếp cho đại diện chi trả hoặc BHXH huyện.

  2.11 

   Lệ phí

   Không

  2.12 

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

  - Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam;

  - Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.