• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  CHI TIẾT MẪU BIỂU & TT HÀNH CHÍNH

  Chi tiết 5.4 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận 

 • Thứ ba, 14:47 Ngày 26/02/2019
 • 4

  Tên thủ tục hành chính

  Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

  4.1

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

   BHXH tỉnh, BHXH huyện

  4.2

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

   Cá nhân

  4.3

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

   Phiếu chi tiền mặt

  4.4

   Thời hạn giải quyết

   Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

  4.5

   Thành phần hồ sơ

  - Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH).

  - Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử.

  4.6

   Số lượng hồ sơ

  01 (bộ)

  4.7

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

   Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH)

  4.8

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

   Không

  4.9

   Trình tự thực hiện

  1. Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, kèm theo giấy chứng tử hoặc giấy báo tử nộp tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) nộp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ BHXH một lần).

  2. Bước 2:

  - Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

  - Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết và quản lý chi trả tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

  4.10 

   Cách thức thực hiện

   Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

  4.11 

   Lệ phí

   Không

  4.12 

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

  - Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam;

  - Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.