• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Những điều khác

  Công bố khung kế hoạch Dân tộc thiểu số

 • Thứ tư, 13:28 Ngày 06/03/2019
 • Công bố khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản cập nhật ngày 15/3/2017): 

  1. Đánh giá tác động xã hội:

  Xem chi tiết
  2. Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số:
  Xem chi tiết