• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB

  DANH MỤC ĐĂNG KÝ CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH CỦA CÁC CƠ SỞ KCB (7470 - 74165)

 • Thứ sáu, 21:13 Ngày 24/05/2019
 •  

  STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN CƠ SƠ ĐÍNH KÈM XEM THÊM
  61 74070 Trạm y tế xã Vĩnh Tân - TTYT Thị xã Tân Uyên Chi tiết  
  62 74071 Trạm y tế xã Phú Chánh - TTYT Thị xã Tân Uyên Chi tiết  
  63 74072

  Trạm y tế xã Tân Vĩnh Hiệp - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết Văn bản duyệt ngày: 08/01/2019
  64 74073

  Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  65 74074

  Phòng khám đa khoa khu vực Thái Hòa

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 10/01/2019

  66 74075

  Trạm y tế phườngThạnh Phước - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  67 74076

  Trạm y tế xã Bạch Đằng - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 19/03/2019

  68 74077

  Trạm y tế xã Tân Mỹ - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  69 74078

  Trạm y tế xã Thường Tân - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  70 74079

  Trạm y tế xã Lạc An - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  71 74080

  Trạm y tế xã Tân Thành- TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  72 74081

  Trạm y tế xã Tân Lập - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  73 74082

  Trạm y tế xã Tân Định - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  74 74083

  Trạm y tế xã Hội Nghĩa - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  75 74084

  Trạm y tế xã Bình Mỹ - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  76 74085

  Trạm y tế xã Thạnh Hội - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  77 74086

  Trạm y tế phường Tân Hiệp - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  78 74087

  Trạm y tế xã Đất Cuốc- TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  79 74088

  Trạm y tế xã Hiếu Liêm - TTYT huyện Bắc Tân Uyên

  Chi tiết  
  80 74089

  Bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 22/01/2019

  81 74090

  Trạm y tế thị trấn Phước Vĩnh - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  82 4091

  Trạm y tế xã Vĩnh Hòa - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  83 74092

  Trạm y tế xã An Bình - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  84 74093

  Trạm y tế xã An Linh - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  85 74094

  Trạm y tế xã Tân Hiệp - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  86 74095

  Trạm y tế xã Phước Sang - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  87 74096

  Trạm y tế xã Phước Hòa - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  88 74097

  Trạm y tế xã An Long - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  89 74098

  Trạm y tế xã Tân Long - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  90 74099

  Trạm y tế xã Tam Lập - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  91 74100

  Trạm y tế xã An Thái - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  92 74101

  Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa - TTYT huyện Phú Giáo

  Chi tiết  
  93 74102

  Bệnh viện huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 19/02/2019

  94 74103

  Trạm y tế thị trấn Dầu Tiếng - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 25/02/2019

  95 74104

  Trạm y tế xã Định Thành - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 26/02/2019

  96 74105

  Trạm y tế xã Định An - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  97 74106

  Trạm y tế xã Định Hiệp - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết Văn bản duyệt ngày: 25/02/2019
  98 74107

  Phòng khám đa khoa khu vực Minh Hòa - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  99 74108

  Trạm y tế xã Minh Tân - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  100 74109

  Trạm y tế xã Minh Thạnh - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  101 74110

  Trạm y tế xã Long Tân - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  102 74111

  Trạm y tế xã An Lập - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 26/02/2019

  103 74112

  Trạm y tế xã Thanh Tuyền - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  104 74113

  Trạm y tế xã Thanh An-TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  105 74114

  Phòng khám đa khoa khu vực Long Hòa - TTYT huyện Dầu Tiếng

  Chi tiết  
  106 74115

  Bệnh viện ĐK Cao su Dầu Tiếng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 23/04/2019

  Văn bản duyệt ngày: 30/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 10/01/2019

  107 74134

  Trạm y tế công ty TNHH Shyang Hung Cheng

  Chi tiết  
  108 74135

  Trạm y tế công ty Công ty TNHH Hài Mỹ- Nhà máy Sài Gòn

  Chi tiết  
  109 74138

  Trạm y tế công ty Chi nhánh Công ty CP Công Nghiệp Đông Hưng

  Chi tiết  
  110 74140

  Trạm y tế công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

  Chi tiết  
  111 74142

  Trạm y tế công ty Công ty TNHH Đông Nam

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 06/05/2019

  Văn bản duyệt ngày: 21/01/2019

  112

  74145

  Trạm y tế công ty Cty TNHH Chí Hùng

  Chi tiết  
  113 74147

  Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 23/04/2019

  Văn bản duyệt ngày: 10/01/2019

  114 74148

  Phòng khám đa khoa tư nhân An An Bình

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 28/01/2019

  115 74149

  Phòng khám đa khoa tư nhân Ngọc Hồng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 10/01/2019

  116 74150

  Phòng khám đa khoa Sóng Thần

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 28/02/2019

  Văn bản duyệt ngày: 09/01/2019

  117 74152

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 25/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 23/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 08/01/2019

  118 74161

  Phòng khám đa khoa Bình Đáng thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình Đáng

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 27/02/2019

  119 74163

  Phòng khám đa khoa Phúc An Khang

  Chi tiết  
  120 74165

  Phòng khám đa khoa Châu Thành Nam Tân Uyên

  Chi tiết  
  TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3