• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB (7401 - 74069)

 • Thứ sáu, 21:13 Ngày 24/05/2019
 • STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN CƠ SỞ ĐÍNH KÈM XEM THÊM
  1

  74001

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 

  Chi tiết

   

  Văn bản duyệt ngày: 07/05/2019

  Văn bản duyệt ngày: 06/05/2019

  Văn bản duyệt ngày: 09/01/2019

  2 74002

  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

  Chi tiết  
  3 74004

  Công ty TNHH Y Tâm giao Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương 

  Chi tiết  
  4 74005

  Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

  Chi tiết Văn bản duyệt ngày: 08/01/2019
  5 74007

  Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

  Chi tiết  
  6 74008 Trung tâm y tế TP. Thủ Dầu Một  Chi tiết Văn bản duyệt ngày: 14/01/2019
  7 74009 Trạm y tế phường Tương Bình Hiệp  Chi tiết  
  8 74010

  Trạm y tế phường Phú Cường 

  Chi tiết  
  9 74011 Trạm y tế phường Phú Hoà Chi tiết  
  10 74012 Trạm y tế phường Phú Thọ  Chi tiết  
  11 74013

  Trạm y tế phường Hiệp Thành 

  Chi tiết  
  12 74014

  Trạm y tế phường Chánh Nghĩa 

  Chi tiết  
  13 74015 Phòng Khám đa khoa khu vực Phú Mỹ  Chi tiết  
  14 74016 Trạm y tế phường Định Hoà  Chi tiết  
  15 74017

  Trạm y tế xã Chánh Mỹ 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 15/01/2019

  16 74018

  Trạm y tế xã Tân An 

  Chi tiết  
  17 74019

  Trạm y tế phường Phú Lợi 

  Chi tiết  
  18 74020

  Trạm y tế phường Hiệp An 

  Chi tiết  
  19 74021

  Bệnh viện Quân Y IV - Cục hậu cần Quân đoàn IV 

  Chi tiết  
  20 74024

  Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 26/04/2019

  Văn bản duyệt ngày: 23/04/2019

  Văn bản duyệt ngày: 26/03/2019

  Văn bản duyệt ngày: 21/03/2019

  Văn bản duyệt ngày: 25/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 16/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 09/01/2019

  21 74026

  CT CP Bệnh viện đa khoa Năm Anh 

  Chi tiết  
  22 74028

  Trung tâm y tế thị xã Dĩ An 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 09/01/2019
   

  23 74029

  Trạm y tế phường Dĩ An 

  Chi tiết  
  24 74030

  Trạm y tế phường Tân Đông Hiêp- TTYT Thị xã Dĩ An 

  Chi tiết  
  25 74032

  Trạm y tế phường Bình An- TTYT Thị xã Dĩ An 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 07/05/2019

  Văn bản duyệt ngày: 31/01/2019

  26 74033

  Trạm y tế phường Đông Hoà- TTYT Thị xã Dĩ An

  Chi tiết  
  27 74034

  Trạm y tế phường Tân Bình- TTYT Thị xã Dĩ An 

  Chi tiết  
  28 74035

  Trạm y tế phường Bình Thắng - TTYT Thị xã Dĩ An

  Chi tiết  
  29 74038

  Phòng khám đa khoa Bình An

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 09/05/2019

  Văn bản duyệt ngày: 23/04/2019

  Văn bản duyệt ngày: 09/01/2019

  30 74039

  Trung tâm y tế thị xã Thuận An 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 15/02/2019

  Văn bản duyệt ngày: 28/01/2019

  Văn bản duyệt ngày: 10/01/2019

  31 74040

  Trạm y tế phường Lái Thiêu - TTYT Thị xã Thuận An

  Chi tiết  
  32 74041

  Phòng khám đa khoa khu vực An Thạnh - TTYT Thị xã Thuận An

  Chi tiết  
  33 74042

  Phòng khám đa khoa khu vực Bình Chuẩn - TTYT Thị xã Thuận An

  Chi tiết Văn bản duyệt ngày: 14/01/2019
  34 74043

  Phòng khám đa khoa khu vực An Phú - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết  
  35 74044

  Trạm y tế xã An Sơn - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết  
  36 74045

  Trạm y tế phường Hưng Định - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 15/01/2019

  37 74046

  Phòng khám đa khoa khu vực Thuận Giao - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết  
  38 74047

  Trạm y tế phường Bình Nhâm - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 19/02/2019

  39 74048

  Phòng khám đa khoa khu vực Bình Hoà - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết  
  40 74049

  Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Phú - TTYT Thị xã Thuận An 

  Chi tiết  
  41 74050

  Bệnh viện đa khoa thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  42 74051

  Trạm y tế xã Lai Uyên - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết  
  43 74052

  Phòng khám đa khoa khu vực Mỹ Phước - TTYT Thị xã Bến Cát

  Chi tiết  
  44 74053

  Trạm y tế xã Cây Trường -TTYT huyện Bàu Bàng

  Chi tiết  
  45 74054

  Trạm y tế xã Trừ Văn Thố - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết  
  46 74055

  Trạm y tế xã Long Nguyên - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết  
  47 74056

  Trạm y tế xã Lai Hưng - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết  
  48 74057

  Phòng khám đa khoa khu vực Thới Hoà - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  49 74058

  Trạm y tế phường Chánh Phú Hoà - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  50 74059

  Trạm y tế phường Tân Định - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  51 74060

  Trạm y tế phường Hoà Lợi - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  52 74061

  Phòng khám đa khoa khu vực An Tây - TTYT Thị xã Bến Cát

  Chi tiết  
  53 74062

  Trạm y tế Xã An Điền - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  54 74063

  Trạm y tế xã Hưng hoà - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết  
  55 74064

  Trạm y tế xã Tân Hưng - TTYT huyện Bàu Bàng 

  Chi tiết

  Văn bản duyệt ngày: 24/01/2019

  56 74065

  Trạm y tế xã Phú An - TTYT Thị xã Bến Cát 

  Chi tiết  
  57 74066

  Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên 

  Chi tiết  
  58 74067

  Trạm y tế phường Uyên Hưng - TTYT Thị xã Tân Uyên 

  Chi tiết  
  59 74068

  Trạm y tế phường Tân Phước Khánh - TTYT Thị xã Tân Uyên

  Chi tiết  
  60 74069 Trạm y tế xã Tân Bình - TTYT huyện Bắc Tân Uyên  Chi tiết  

   

  TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3