• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 03/8/2019 – 9/8/2019)

 • Thứ sáu, 20:31 Ngày 02/08/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 03/8/2019 – 9/8/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  03/8/2019

  - Tiếp nhận và trả hồ sơ ( Vân, Đạt, Tiếp)

  - Bảo dưỡng máy lạnh. Thứ 7 (P.GĐBHYT, P.Tiếp nhận), Chủ Nhật (P.CNTT + KHTC+TT-KT).

  -Bảo lưu Sổ- Cấp lại Sổ

  -Sắp xếp kệ Kho Lưu trữ từ ngày 3/8-4/8/2019

  Thứ hai

  5/8/2019

  -7h30’: Họp giao ban.

  -7h30’: Thanh tra LN Trung tâm Y tế từ ngày 5-9/8/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty SinLi + Cty TNHH In Ngôi Sao- Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Mộc Bảo Trân + Cty TNHH Trung Thiên – Tân Uyên (xe đ/c Hùng)

  -Thẩm định Chi phí KCB tháng 6/2019 tại BVĐK Tỉnh từ ngày 5/8-9/8/2019

  -Tham dự Lớp Huấn luyện DQTV 2019- BCHQS TP.TDM tử ngày 5/8-9/8/2019

  -8h30’: HN trực tuyến hướng dẫn phần mềm giao dịch điện tử BHXH- HT tầng III- BHXH tỉnh.

  -7h30’: Làm việc tại BV Mỹ Phước (xe đ/c Điền)

  -14h00’: Họp Biên chế Huyện, Phòng-Phòng họp tầng III

  Thứ ba

  6/8/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Qua Mi Co- Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  -7h30’:Thanh tra Cty TNHH Tấn Trường Phát – Tân Uyên (xe đ/c Điền)

  -Quyết toán Quý II/2019 tại BHXH Bắc Tân Uyên (xe đ/c A.Hùng)

  -Tham dự Lớp học Cao cấp chính trị từ ngày 5/8-9/8/2019- Trường chính trị

  -8h00’: Họp các phòng NV (Phòng thu chuẩn bị nội dung)- Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh

  -7h30’: Học lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú đối tượng kết nạp Đảng- CĐ Y tế BD từ ngày 6/8-9/8/2019

  -7h30’: Làm việc tại Cty Ameco (xe đ/c A.Thành)

  -14h00’: Họp phân bổ Thè BHYT ĐKKCB ban đầu tại các cơ sở KCB-Phòng họp tầng III

  Thứ tư

  7/8/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty May mặc Hoàng Trí + Thanh tra Cty TNHH Doanh Doanh – Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Gỗ Merrill- Tân Định-BC (xe đ/c Điền)

  -8h00’: Gặp gỡ đại diện các Hiệp hội ngành hàng và các DN đóng trên địa bàn tỉnh BD- TTHN Triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)

  -Quyết toán Quý II/2019 tại BHXH Phú Giáo (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: Làm việc tai Phòng khám Châu Thành

  Thứ năm

  8/8/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Đá Trung Thành- Dĩ An Kết hợp Thanh tra Cty TNHH Nhựa Chính Hiệp +Cty TNHH Giấy H.D- Thuận An (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: HN gặp gỡ đối thoại với người lao động và cán bộ công đoàn- HT UBND TX.Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

  -Quyết toán Quý II/2019 tại BHXH Thuận An (xe đ/c Điền)

  -8h00’: Làm việc với Đoàn Giám sát TW Hội cựu chiến binh VN (xe đ/c A.Thành)

  Thứ sáu

  9/8/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH XK K2 + Thanh tra Cty Gia Nguyên- Dĩ An kết hợp Thanh tra Cty Nam Việt + Cty XSKD Thanh Lễ - TDM (xe đ/c Điền)

  -Quyết toán Quý II/2019 tại BHXH Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  -8h00’: Làm việc với Đoàn Giám sát TW Hội cựu chiến binh VN tại UBND tỉnh BD (xe đ/c A.Thành)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 5/8-9/8/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 3/8-4/8/2019 (xe đ/c Hùng)

   GIÁM ĐỐC

          

                                                                                                                         Lê Minh Lý