• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 17/8/2019 – 23/8/2019)

 • Thứ sáu, 21:40 Ngày 16/08/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 17/8/2019 – 23/8/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  17/8/2019

  - Tiếp nhận và trả hồ sơ (Vân, Đạt, Tiếp)

  - Sắp xếp hồ sơ lưu trữ,theo dõi ráp kệ từ ngày 17/8-18/8/2019

  - Cấp lại Sổ.

  Thứ hai

  19/8/2019

  -7h30’: Họp giao ban.

  -7h30’: Thực hiện kiểm tra theo CV 1075 tại BHXH.TDM, Dầu Tiếng (xe đ/c Hùng)

  -11h00’: Đưa đoàn công tác tham dự lớp Thanh tra viên đi sân bay (xe đ/c Thành)

  Thứ ba

  20/8/2019

  -Thẩm định chi phí KCB tháng 7/2019 tại BVĐK tỉnh từ ngày 20/8 -23/8/2019

  -Giám định chuyên đề PKĐK SG Vĩnh Phú tại P.GĐBHYT từ ngày 20/8-21/8/2019

  -Thẩm định Phòng khám Ngân Hà – Bàu Bàng (xe đ/c Điền)

  - 7h30’: Thanh tra LN Cty Gỗ Trường Thành từ ngày 20/8-23/8/2019

  -7h30’: Thực hiện kiểm tra theo CV 1075 tại BHXH.Thuận An, Dĩ An(xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Đôn đốc thu tại Cty TNHH Minh Trí Tài + Cty Apave Châu Á-TDM

   (xe đ/c A.Thành)

  -8h00’: Làm việc với Cty La Thành + Cty Mộc Cường Phát- Tại Phòng Tiếp dân

  Thứ tư

  21/8/2019

  -Thẩm định PKĐK Hoài Anh- Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thực hiện kiểm tra theo CV 1075 tại BHXH. Tân Uyên, Bắc Tân Uyên

  (xe đ/c Hùng)

  -6h00’: Tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 20 tái lập Huyện Dĩ An (xe đ/c Sơn)

  -8h00’: Tham dự đối thoại DN Đài Loan- TTHN & Triển lãm (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Đôn đốc thu tại Cty TNHH Thiên Kim + Cty Lâm Thịnh Phát-TDM (xe đ/c Thanh)

  -8h00’: Làm việc với Cty Hoàng Triều + Cty Vinh Quang –  Tại Phòng Tiếp dân

  Thứ năm

  22/8/2019

  -Rà soát chi phí KCB BHYT năm 2018 tại BVQT Becamex từ ngày 22/8-23/8/2019 (xe đ/c Thanh)

  -Rà soát chi phí KCB BHYT 6 tháng năm 2019 tại PKĐK Nhân Đức (xe đ/c Thành)

  -7h30’: Thực hiện kiểm tra theo CV 1075 tại BHXH.Bến Cát, Bàu Bàng(xe đ/c Điền)

  -8h00’: Tham dự HN bồi dưỡng nghiệp vu TT-KT năm 2019- Nhà Khách T78- TP.HCM từ ngày 22/8-23/8/2019 (xe đ/c Sơn)

  -13h30’: Tham dự tập huấn BHXH cho Hội Nông Dân tỉnh- Trường Chính trị

  -7h30’: Đôn đốc thu tại Cty Hoàng Dũng Phát + Cty Doãn Nhật- TDM (xe đ/c Hùng)

  -8h00’: Làm việc với Cty Kiến Gia Phúc + Cty Vina Land- Phòng Tiếp Dân

  Thứ sáu

  23/8/2019

  -7h30’: Thực hiện kiểm tra theo CV 1075 tại BHXH. Phú Giáo (xe đ/c Hùng)

  -7h30’:Đôn đốc thu tại Cty Khang Lộc + Cty Đại Hòa Phát- TDM (xe đ/c A.Thành)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 19/8-23/8/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 17/8-18/8/2019 (xe đ/c Thanh)

   

  GIÁM ĐỐC   

             Lê Minh Lý