• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/4/2019 –26/04/2019)

 • Thứ sáu, 17:17 Ngày 19/04/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/4/2019 –26/04/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ bảy

  20/4/2019

  - Tiếp nhận và trả kết quả ( Vân, Đạt, Trúc, Lập, Linh )

  - Cấp lại Sổ BHXH + In tờ rời hàng năm

  Thứ hai

  22/4/2019

  -7h30’: Họp giao ban

  -Tham dự Lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới- từ ngày 22/4 -24/4/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Lái Thiêu – Thuận An (xe đ/c Hùng)

  -8h30’: Xác minh lý lịch Chi Bộ VI (xe đ/c A. Thành)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK Tỉnh BD từ ngày 22/4 -26/4/2019

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 PKĐK Bình An + Phúc Tâm II +SG Vĩnh Phú +Hưởng Phúc tại P.GĐBHYT

  -8h00 : Đi công tác  Bắc Tân Uyên ( xe đ/c Điền)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại TTYT Dĩ An +  An SG (xe đ/c Thanh)

  Thứ ba

  23/4/2019

  -7h30’: Làm việc tại BVĐK SG An Tây + Nhân Nghĩa- Bến Cát (xe đ/c Hùng)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK Mỹ Phước + TTYT Bến Cát

  (xe đ/c Điền)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK An Phú + BV QT Becamex

  (xe đ/c Thanh)

  - 7h30’: Xác minh tại Cty TNHH Hằng Uy – KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’; Thanh tra LN Cty Tân Dương- Tân Uyên

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Vạn Phúc II

  -8h30’: HN trực tuyến hướng dẫn phần mềm theo QĐ 346 – Phòng trực tuyến tầng III- BHXH tỉnh

  -13h30’: Họp thống nhất phương án đóng BHXH cho một số đối tượng – Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh (Phòng QLT chuẩn bị nội dung)

  Thứ tư

  24/4/2019

  -7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Daesung Vina ,Hoàn Hảo- Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 PKĐK Nhân Nghĩa + Medic I + Medic II + Medic Miền Đông tại P.GĐBHYT

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Jing Bo VN – Tân Uyên

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Vũ Cao

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Sitich plus VN + Kỳ Huy – Thuận An (xe đ/c Điền)

  -8h00’: HN tập huấn triển khai Thông tư Số 56 & Dự kiến phân bổ kinh phí KCB BHYT năm 2019- HT tầng VII- BHXH Tỉnh BD

  -8h00’: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y Tế - Sở Y Tế (xe đ/c A.Thành)

  -13h30’: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Y Tế - Phòng Họp Tầng III- BHXH Tỉnh Bình Dương

  Thứ năm

  25/4/2019

  -7h30’ : Lảm việc tại BVĐK An Phước SG + PKĐK Phúc Tâm (xe đ/c A.Thành)

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 PKĐK Phúc Tâm Phúc + Đại Minh Phước tại P.GĐBHYT

  - 9h00 :  Đi Sân bay (xe Đ/c Hùng)

  -14h00’: Họp TCCB

  -Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK Tư Nhân BD + SG Bình Dương

  -7h30’: Thanh tra LN Cty Rong He Furniture – Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

  -7h30’ : Thanh tra LN Y Tế PKĐK Phúc Tâm II

  -7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Nam Tiến + Cty TSM VN –Thuận An(xe đ/c Điền)

  Thứ sáu

  26/4/2019

  -6h30’: Viếng Nghĩa trang tình BD & Dự họp mặt Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Đất nước- TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Thanh, Điền)

  -7h30’:Làm việc tại PKĐK Nhân Đức + PKĐK Phúc Tâm (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra LN Thành Nghiệp – Tân Uyên

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Cường Phát + Cty TNHH Minh Long – Thuận An (xe đ/c Hùng)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 22/4-26/4 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan 20/4-21/4/2019 (xe đ/c Hùng)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Vinh, Thắng) .

                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

      

  LÊ MINH LÝ