• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/9/2019 – 27/9/2019)

 • Thứ sáu, 21:08 Ngày 20/09/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/9/2019 – 27/9/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  21/9/2019

  Tiếp nhận & Trả hồ sơ (Vân , Đạt, Mai )

  Thứ hai

  23/9/2019

  -7h30’: Họp Giao Ban

  -7h30’:Tham dự HN 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh- TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)

  -Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính năm 2019 từ ngày 23/9-28/9/2019- KS Hanvet-Hải Phòng

  -Tham dự Lớp Cao cấp chính trị - Trường Chính trị từ ngày 23/9-25/9/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty Cấp thoát nước BD + Thanh tra Cty Honda Metal Industries VN- Vsip I (xe đ/c Hùng)

  -13h30’: Họp thẩm định KH lựa chọn Gói thầu thuốc năm 2020-2021 (xe đ/c Sơn)

  - Giám định BHYT tháng 8/2019 tại BVĐK tỉnh từ ngày 23/9-27/9/2019

  -Tham dự lớp bồi dưỡng NV cho nhân viên làm chế độ BHXH đợt 4 từ ngày 23/9-26/9/2019 – tầng 2 BHXH tỉnh BD (Lưu ý mang theo Laptop)

  Thứ ba

  24/9/2019

  -8h00’: “Tham dự Đối thoại DN đầu tư nước ngoài năm 2019”- TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)

  -7h30’: Thanh tra Tổng Cty CTCP- Hòa Phú-TP.TDM

  -7h30’: Đôn đốc nợ tại Cty Minh Nhựt + Cty Trí Phát Thành- Tân Uyên (xe đ/c Thành)

  - Khám định kỳ tại TT CSSKSS – Đường yersin – TP.TDM từ ngày 24/9-25/9/2019

  Thứ tư

  25/9/2019

  -8h00’: Tham dự HN TK QĐ số 49/2015-QĐ-TTg- Ban CHQS tỉnh BD

  -Tham dự Đảng viên đối tượng 4 năm 2019-HT C LĐLĐ cũ từ ngày 25-28/9/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH T.O.P- KCN Đại Đăng + Xác minh quá trình Cty TNHH Dom Home- KCN Mỹ Phước III (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Đôn đốc nợ tại Cty Vương Đại Thành +Cty CP Tamixpharm- Tân Uyên

  (xe đ/c Thanh)

  Thứ năm

  26/9/2019

  -7h30’: Xác minh quá trình Cty Tốc Tường + Họp BCH Công Đoàn (xe đ/c Thành)

  -15h00’: Tuyên truyền BHYT HSSV tại Trường ĐH QT Miền Đông (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Đôn đốc nợ tại Cty Trường Thịnh +Cty MTV Đông Phương Mộc- Tân Uyên (xe đ/c Hùng)

  -14h00’: Công bố QĐ Thanh tra- Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh (P.TT-KT, P.KT& TH Nợ chuẩn bị nội dung)

   Thứ sáu

  27/9/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty Thiên Nam- Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra Cty Join Win- KCN Mỹ Phước III (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Khai thác mới Cty Tôn Việt Xuân + Cty Kedi VN-Thuận An (xe đ/c Thành)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 23/9-27/9/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 21/9-22/9/2019 (xe đ/c Thành)

            GIÁM ĐỐC   

   

   

   

             Lê Minh Lý