• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/6/2019 – 28/6/2019)

 • Chủ nhật, 12:03 Ngày 23/06/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/6/2019 – 28/6/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  22/6/2019

  -Tiếp nhận và trả hồ sơ + Lưu trữ hồ sơ

  - In danh sách hồ sơ TK1 từ ngày 22/6-23/6/2019

  - Đưa đoàn đi công tác Sân Bay (xe đ/c A.Thành)

  Thứ hai

  24/6/2019

  -7h30’: Họp giao ban.

  -Tham dự Lớp học Cao cấp lý luận Chính trị

  -Thẩm định Chi phí KCB tháng 5/2019 tại BVĐK Tỉnh từ ngày 24/6-28/6/2019

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại BVĐK Tỉnh từ ngày 24/6-25/6/2019

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Minh Hạnh -Tân Đông Hiệp (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Super Coffeemix VN- VSip (xe đ/c Thanh)

  - Thanh tra LN Y Tế từ ngày 24/6-28/6/2019

  -14h00’: Họp Phiên thường kỳ Tháng 6/2019 -UBND Tỉnh BD (xe đ/c Sơn)

  -13h00’: Đi công tác tại BHXH Dĩ An (P.TCCB)+ BHXH Thuận An (VP, KHTC, CNTT) (xe đ/c Thanh)

  Thứ ba

  25/6/2019

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 TTYT Bến Cát, BVMỹ Phước (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra LN Cty Greatree Industrial

  -7h30’: Thanh tra Cty Inni Home- Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty Eclipse Polymers – Vsip I Kết hợp Làm việc tại PKĐK Tâm Thiện Tâm + BVĐK SG Vĩnh Phú (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: HN trực tuyến quán triệt một số văn bản TW – HT B- Tỉnh Ủy (xe đ/c Sơn)

  Thứ tư

  26/6/2019

   Thẩm định Phòng Khám 368 (xe đ/c A.Thành)

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại TTYT Dầu Tiếng (xe đ/c Hùng)

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 Tại TTYT Dĩ An +BV QĐ 4 (xe đ/c Điền)

  -Đi công tác tại BHXH Bàu Bàng (xe BHXH Bàu Bàng)

  -7h30’: Thanh tra Cty Prominent + Cty Pro Golbal – TP.TDM (xe đ/c Thanh)

  -8h00’: Họp Đảng Ủy- HT tầng III- BHXH tỉnh BD

  -10h00’:Đưa đoàn công tác Tham dự Lớp NV Thanh tra Ngành BHXH + Đoàn thi nâng ngạch chuyên viên chính  (xe BHXH Thuận An)

  -7h30’: Làm việc tại PKĐK An An Bình + Thánh Tâm (xe BHXH Dĩ An)

  -13h30’: Khai thác mới tại Cty Resin Young Ta +Cty Di Kiến – Bắc Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

  Thứ năm

  27/6/2019

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại TTYT Tân Uyên (xe đ/c Điền)

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại BVĐK Becamex (xe đ/c Thanh)

  -Đi công tác tại BHXH Bắc Tân Uyên Kết hợp Làm việc tại BV Bàu Bàng (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty Chen Tai + Hayabusa VN -Mỹ Phước II (xe đ/c Hùng)

  -Tham dự Đại Hội MTTQ VN Tỉnh BD từ ngày 27/6-28/6/2019- TTHN triển lãm (xe đ/c Sơn)

  -Xác minh quá trình tham gia BHXH tại Báo Bình Dương

  Thứ sáu

  28/6/2019

  --Tham dự Ngày Gia đình Việt Nam – UBND P Hòa Phú

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại BV Hoàn Hảo I (xe đ/c Hùng)

  -Giám định chuyên đề theo C/v 394 tại BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Điền)

  -Đi công tác tại BHXH Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty Sinwah Apparel – Vsip I (xe đ/c Thanh)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 24/6-28/6/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 22/6-23/6/2019 (xe đ/c Thanh )

  Trực Bảo vệ : (Đập, Vinh, Thắng).

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

   

      LÊ MINH LÝ