• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)

 • Thứ ba, 15:33 Ngày 26/02/2019
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)

  THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  NGƯỜI THỰC HIỆN

  Thứ bảy

  23/02/2019

   

  -Tiếp nhận và trả kết quả (Vân, Lập, Đạt, Tiếp, Linh)

  -Xác nhận Sổ BHXH

  P.TN &TKQTTHC

  P.Sổ Thẻ.

  Thứ hai

  25/02/2019

   

  -7h30’: Họp giao ban

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 PKĐK Phúc Tâm I,II tại P.GĐBHYT

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK Cao su Dầu Tiếng + TTYT Dầu Tiếng (xe đ/c Hùng)

  - Quyết toán Quý 4/2018 tại BHXH H.Phú Giáo (xe đ/c A.Thành )

   

  Lãnh đạo, CVP.

  P.GĐBHYT

  P.GĐBHYT

   

  P.KHTC

   

  Thứ ba

  26/2/2019

   

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH GHW _ KCN Vsip II (xe BHXH Tân Uyên)

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK An Phú + PKĐK Sóng Thần tại P.GĐBHYT

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 TTYT Tân Uyên (xe đ/c Thanh )

  - Quyết toán Quý 4/2018 tại BHXH H.Bàu Bàng (xe đ/c Điền)

  - 7h30’: Làm việc tại BVĐK Hoàn Hảo + BV Tư nhân BD (xe đ/c Hùng )

  -8h00’: HN sơ kết một năm triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90 – KS Thắng Lợi

  -8h00’: Đi công tác BHXH TX. Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

   

  P.TT-KT

  P.GĐBHYT

   

  P.GĐBHYT

  P.KHTC

  P.KH & TH nợ

  Đ.c Tuyết (BHYT)

  P.TCCB, TT-KT

  Thứ tư

  27/02/2019

   

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 BVĐK tỉnh BD.

  - Quyết toán Quý 4/2018 tại BHXH TX. Dĩ An (xe đ/c Điền)

  - 7h30’: Làm việc tại BVĐK Bình Đáng + BV Nhân Hòa (xe đ/c Thanh)

  -7h30’ : Kiểm tra Cty TNHH Zioncom VN – KCN VSip II (xe đ/c A.Thành)

  -8h30’ : HN Trực tuyến công tác Thu BHXH Năm 2019- HT tầng 7- BHXH tinh

   

  -9h00’ : Họp Đảng Ủy- HT tầng III- BHXH tỉnh

  -14h00’ : Họp đánh giá thực hiện BHTN – TTGTVL tỉnh BD (xe đ/c Hùng)

   

  P.GĐBHYT

  P.KHTC

  P.KH & TH nợ

  P.TT-KT

  Thành phần theo TM

  Lãnh đạo, Đảng Ủy

  Lãnh đạo,P.Chế độ.

  Thứ năm

  28/02/2019

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK Vạn Phúc I.

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Hùng)

  - Quyết toán Quý 4/2018 tại BHXH TX. Tân Uyên (xe đ/c A.Thành )

  - 7h30’: Làm việc tại BVĐK An Phú + PKĐK Châu Thành (xe đ/c Thanh)

  -7h30’ : Kiểm tra Cty TNHH All Fine VN- Tân Vĩnh Hiệp (xe đ/c Điền)

  P.GĐBHYT

  P.GĐBHYT

  P.KHTC

  P.KH & TH nợ

  P.TT-KT

   

  Thứ sáu

  01/03/2019

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK Vạn Phúc II

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 BVĐK Hoàn Hảo II, IV (xe đ/c Điền)

  - Quyết toán Quý 4/2018 tại BHXH H. Dầu Tiếng (xe đ/c A.Thành )

  - 7h30’: Làm việc tại PKĐK Bình An + BVĐK Medic-BD Kết hợp Thanh tra Cty TNHH MFC- KCN Đồng An (xe đ/c Hùng)

  -7h30 : Kiểm tra Cty TNHH MTV Trường Phúc Linh + Thanh tra Cty TNHH Green Vina – Bình Hòa- Thuận An (xe đ/c Thanh)

   

  P.GĐBHYT

  P.GĐBHYT

  P.KHTC

  P.KH & TH nợ

  P.TT-KT

  P.TT-KT

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  Trực xe trong tuần từ ngày 25/02-01/03 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan 23/2-24/2/2019 (xe đ/c Hùng)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Thắng, Vinh) .

  GIÁM ĐỐC