• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 25/5/2019 – 31/05/2019)

 • Thứ sáu, 13:51 Ngày 24/05/2019
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 25/5/2019 – 31/05/2019)

   

  THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  25/5/2019

  -Tiếp nhận và trả hồ sơ

  -Tiếp và làm việc với Đoàn công tác BHXH VN từ ngày 25/5-31/5/2019

   

  Thứ hai

  27/5/2019

  -7h30’: Họp giao ban

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2019 tại BVĐK Tỉnh từ ngày 27/5 - 31/5/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Bao Bì Cường Thịnh Phát + Thanh tra Cty TNHH Yên Liên Việt + Cty CP Gỗ Gia Minh- Dĩ An 

  -Tiếp và làm việc với Đoàn công tác BHXH VN v/v bàn giao Sổ BHXH từ ngày 27/5-28/5/2019 

  -Giám định chuyên đề tại Huyện Dầu Tiếng

  -Công tác tại BTC H.Bắc Tân Uyên 

  Thứ ba

  28/5/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Shang Wood Industries – KCN Vsip II

  -7h30’: Thanh tra Cty CP Tỉnh Thành Phát + Thanh tra Cty CP TMDV Võ Thanh- Dĩ An 

  -7h30’: Giám định chuyên đề BV Vạn Phúc I

  -Giám định chuyên đề tại Huyện Phú Giáo

  Thứ tư

  29/5/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Alcamax VN – KCN Vsip I

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Nhân Hòa

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH CNA HTE VN- KCN Vsip

  -7h30’: Giám định chuyên đề BV Medic

  -Giám định chuyên đề tại TX. Bến Cát

  Thứ năm

  30/5/2019

   

  -7h30’ : Thanh tra LN Cty TNHH Hwa Jong Garement- KCN Vsip I

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Sài Gòn Bàu Bàng

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Young Min VN + Thanh tra Cty TNHH Minh Sang-Thuận An (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Giám định chuyên đề BV Becamex

  -Giám định chuyên đề tại TX.Tân Uyên

  - Công tác BHXH TX. Bến Cát (xe BHXH Bến Cát)

  Thứ sáu

  31/5/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH J&B VN + Thanh tra CTy Cp Giấy Công Thành- Dầu Tiếng

  -7h30’: Giám định chuyên đề BVĐK Tỉnh

  -8h00’: Tham dự HT “Nâng cao hoạt động truyền thông” – Nhà Khách T78 

  -Giám định chuyên đề tại TX.Dĩ An

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 27/5-31/5/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 25/5-26/5/2019 (xe đ/c Thanh)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Vinh, Thắng).

   

     GIÁM ĐỐC

   

   

  LÊ MINH LÝ